Start
Omhoog

 

De vervoeging van Engelse werkwoorden


Schrijft u hij heeft gefaxt of hij heeft gefaxed? Voor het eerst bestaan er regels voor de vervoeging van uit het Engels overgenomen werkwoorden.

 

Werkwoorden van Engelse herkomst worden, net als de zwakke Nederlandse werkwoorden, vervoegd volgens de kofschipregel.

 

 • REGEL 1
  Het hele werkwoord min -en eindigt op een medeklinker uit 't kofschip of 't fokschaap: gebruik voor de verleden tijd -te en voor het voltooid deelwoord -t. Als er voor de -en een -sh- of -ch- staat, zoals in finishen en lunchen, dan hoort men aan het einde de sisklank /sj/ en komt er ook -te en -t bij.

faxen - faxte - gefaxt
shoppen - shopte - geshopt
finishen - finishte - gefinisht

 • REGEL 2
  Het hele werkwoord min -en eindigt op een medeklinker die niet in 't kofschip of 't fokschaap zit: gebruik voor de verleden tijd -de en voor het voltooid deelwoord -d.

inzoomen - zoomde in - ingezoomd
designen - designde - gedesignd
showen - showde - geshowd

 • REGEL 3

Het hele werkwoord min -en eindigt op een klinker (ook een -y): gebruik voor de verleden tijd -de en voor het voltooid deelwoord -d.

sprayen - sprayde - gesprayd
barbecuen - barbecuede - gebarbecued
rugbyen - rugbyde - gerugbyd

 

 U moet wel rekening houden met de eigenaardigheden van de Engelse uitspraak of van onze uitspraak van die Engelse werkwoorden.

 

 • Het hele werkwoord min -en eindigt op een dubbele medeklinker: laat ťťn medeklinker weg en pas de gewone regel toe.
  volleyballen - ik volleybal - volleybalde - gevolleybald
  tossen - ik tos - toste - getost
  yellen - ik yel - yelde - geyeld

  Maar laat de dubbele medeklinker staan bij een niet-Nederlandse uitspraak.
  callen - ik call - callde - gecalld
  (term uit de beurswereld)
  passen - ik pass - passte - gepasst (een pass geven)

   

 • Sommige van die werkwoorden hebben dubbelvormen, omdat ze op twee manieren uitgesproken kunnen worden. Sommigen spreken leasen met een /s/ uit, anderen met een /z/. Vandaar dat zowel leaste - geleast als leasde - geleasd kan, net als golfte - gegolft of golfde - gegolfd.

  Dat is overigens ook het geval met Nederlandse werkwoorden als niesen/niezen of schransen/schranzen.

   

 • In het Engels gebruikt men soms een -e om de uitspraak van de voorafgaande klinker of medeklinker aan te geven: vergelijk hat (hoed) en hate  (haten), en mag (kletskous) en mage (magiŽr).

  Die uitspraak-e blijft staan in de vervoeging.
  timen - ik time - timede - getimed
  breakdancen - ik breakdance - breakdancete - gebreakdancet

  Alleen als die uitspraak-e betrekking heeft op een /o/-klank, valt die -e weg en verdubbelt de -o-.
  scoren - scoorde - gescoord
  promoten - promootte - gepromoot

  Een geval apart is dopen (dope geven): we schrijven dopete - gedopet, om het onderscheid aan te geven met dopen - doopte - gedoopt (onderdompelen, doopsel toedienen, een naam geven).

Deze regeling kan wel eens tot vreemde woordbeelden leiden.
Neem nu het werkwoord deleten. In de vervoeging van deleten (uitgesproken als /dielieten/) blijft de uitspraak-e staan: ik delete, jij deletet, hij deletet. Omdat delete uitgesproken wordt met een eind-t, krijgt de verleden tijd -te en het voltooid deelwoord -t: hij deletete (uitgesproken als /diliete/), hij heeft gedeletet (uitgesproken als /gediliet/).

Wie dit soort minder fraaie woordbeelden niet kan appreciŽren, schrijft vanzelfsprekend gewoon hij verwijdert, hij verwijderde, hij heeft verwijderd, of hij wist, hij wiste, hij heeft gewist.

 
 

 

 

 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.