Start
Omhoog

  De wraak van een koningsdochter

Een nacht in het jaar 818, er worden twee kinderen geboren: Kirsten, bastaarddochter van de keizer van het rijk van de Franken en Halvdan, zoon van Torfil de viking. Kirsten krijgt haar opvoeding in een klooster ergens in "het lage land bij de zee", Halvdan in "een land ver in het noorden".

De wetenschap dat ze van koninklijke bloede is, maakt Kirsten zelfbewust. Deze eigenschap zal haar redding maar ook haar ondergang zijn. Net voor haar langverwachte huwelijk met Rudolf Von Haugen vallen vikingen het land binnen en komt ze als slavin terecht in het huishouden van Torfil. Lijdzaam moet ze ondergaan hoe deze haar misbruikt en hoe zijn vrouw Gudrun haar als een stuk vuil behandelt. Dan leert ze Torfils zoon Halvdan kennen en de twee voelen zich sterk tot elkaar aangetrokken. Kirsten raakt zwanger van hem. Maar ze laat blijken dat de zoon die ze verwacht van Torfil is. Op de dag dat deze komt te sterven, kan ze dit argument goed gebruiken, om hem niet te moeten vergezellen tijdens zijn tocht naar het eeuwige. Vigdis (haar beste vriendin) zal deze taak op zich nemen.

Enkele dagen later verneemt ze dat Halvan gaat vertrekken om ergens anders een nieuwe nederzetting op te richten. Dus ziet ze een einde komen aan haar vernederende situatie. Want ze denkt dat hij haar als toekomstige vrouw zal meenemen.
Ze kent de gebruiken en tradities van de vikingen niet en dus weet ze niet dat hij haar niet mag meenemen. (Hij neemt Leigne mee, een andere slavin.)
Kirstens situatie is nu zeer moeilijk geworden en kort na de geboorte van haar kind, Vigdar, vlucht ze.
Ze komt uitijdelijk dan toch terecht bij haar langverwachte doel: de koningshoeve. Waar ze eerst niet aanvaard wordt, maar toch word ze aanhoord. (Ze kan de koning overtuigen dankzij haar geleerdheid.) Ze krijgt een onderkomen en moet in ruil voor de koning werken. Intussen heeft Halvan al een nieuwe nederzetting opgericht en is Leigne zwanger van hun 2de kind.  Jaren verstreken, Kirsten werd een belangrijke vrouw op de koningshoeve. Vigdar groeit op tussen de zonen van de koning en leert dus alle vaardigheden die belangrijk zijn voor een jongen.
Inmiddels is haar liefde voor Halvdan omgeslagen in een bittere haat. Deze brengt haar zover dat ze haar zoon laat beloven hem te doden. Wanneer de koning betere schepen wil laten bouwen, en Halvdan daar wil voor laten naar zijn land overkomen, ziet Kirsten de tijd dringen om haar zoon om een gunst te vragen: haar grootse vijand te doden. En wanneer vader en zoon toevallig kennis maken, wordt Halvdan door zijn zoon koelbloedig neergestoken. Wat Vigdar niet wist was dat zij moeder haar grootste vijand zijn vader was. Kirsten laat Halvdan begraven zoals het een echte man past. En daarna scheept ze in op een kogge van een Frankische handelaar. Nooit werd er in vikingenland nog iets gehoord van haar en Vigdar.
  

Eerste indruk

De wraak van een koningsdochter is een interessant en leerzaam boek omdat het je vertelt hoe het leven van bepaalde personen, zoals vikingen en koningskinderen, eruit zag rond te 9de eeuw.

Analyse
1. Het belangrijkste thema in het boek is haat.
    Dit kan men merken aan het standpunt van verschillende personen tegenover elkaar.

         Vb.: Omdat Halvdan Kirsten niet meenam naar zijn nieuwe rijk,
                 gaat ze hem haten en laat ze hem vermoorden door hun zoon.

2. Er word vooral medelijden en verdriet opgewekt uit het boek omdat je je goed kan inleven in de rol           
    van de personages.

3. Het hoofdpersonage is Kirsten, de koningsdochter, die door de vikingen wordt meegenomen naar   
    hun rijk en daar als slaaf dient te werken.
    Door een goede persoonsbeschrijving kan je je Kirsten vrij realistisch voorstellen, en krijg je ook    
    sympathie voor haar. Ze heeft en zacht een verstaanbaar karakter dat er voor zorgt dat je haar nooit
    hoeft te misprijzen.

4. Het verhaal speelt zich deels af in " Het lage land bij de zee" maar grotendeels in "Een land in het     
    verre noorden"

5. Het verhaal speelt zich af in een milieu van vikingen tijdens de heerschappij van de zonen van Karel   
    de Grote.

6. In dit verhaal zijn meerdere belangrijke gebeurtenissen:
               zoals: - de invallen van de Noormannen in het klooster waar Kirsten wordt opgevoed.
                          - het overlijden van Torfil, de vikingleider
                          - De geboorte van Kirstens zoon
                          - De vlucht van Kirsten naar de koningshoeve
- De moord van Vigdar op zijn vader Halvdan

     De titel komt volgens mij goed overeen met de inhoud van het boek omdat :
          Kirsten ,de halve koningsdochter, wraak neemt op haar verleden.
 
Het Taalgebruik

Het boek is geschreven in een duidelijk taalgebruik, en heeft geen ingewikkelde zinsbouw.
Het heeft een  realistische, beschrijvende en tragische toon.

Eindbeoordeling

Ik heb deze lectuur geapprecieerd omdat Kirstens ware aard in dit verhaal goed tot uiting komt en ze ondanks elke tegenslag altijd op haar pootjes terecht komt. Ook omdat het boek zoals ik al eerder vermeldde een goede beschrijving geeft van de levenswijze in de tijd van de vikingen en de regering van Karel de Grotes kinderen.

Ik heb al over meerder werken van de auteur gehoord en er zelfs al gelezen, en omdat elk boek een geheel andere en even leerrijke inhoud heeft zullen er nog wel werken van Paul Kustermans op mijn boekenplank terechtkomen.                                                                             
 Gedachte

Ze rechtte haar rug, trots als de koningsdochter die ze eens was geweest, en keek hem met brandende ogen aan. Zijn hart kromp ineen onder die blik.
'Ik wil dat je naar mijn gezicht kijkt, Halvdan Torfilszoon', zei ze. 'Dat je weet hoe verdriet eruitziet. En haat. Ik wil dat je dit gezicht nooit meer vergeet, zelfs niet als je Leigne tot vrouw neemt. Ik wil dat dit gezicht je voor ogen staat op de dag dat onze zoon zijn speer door jouw waardeloze lijf steekt, want ik zal hem opvoeden in jullie wraakzuchtige geloof en hem zeggen dat er één man op de wereld is die hij moet haten als zijn ergste vijand.'
Haar stem klonk vlak alsof ze alle emotie eruit had verbannen, maar aan haar ogen merkte hij dat ze het meende, elk woord. En hij die in de strijd nooit bang was geweest, zelfs niet die ene keer toen hij alleen tegenover tien vijanden stond, hij voelde een ijskoude angst vanuit zijn buik omhoog kruipen Zijn gezicht werd asgrauw.

    
 

Geschreven door Tina Allard

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.