De “TIJD” van de Romeinen

 

Tekstvak: Julius Cesar voerde in 46 voor Christus een zonnekalender in. Dit is kort gezegd een kalender zoals de onze. Elke maand telde evenveel dagen als bij ons. Elke maand werd in gedeeld in weken van zeven dagen. De dagen werden ingedeeld in 24 uren, en begon bij middernacht. Precies zoals bij ons dus!
Hoe zij hun dagen in uren verdeelden was wel helemaal anders. Tot de 4e eeuw voor Christus bestond een dag zelfs maar uit twee delen: voor en na het middaguur. Dit konden ze zien aan de stand van de zon: op de middag stond die het hoogst. Later werden voor– en namiddag verder verdeeld, in de vroege morgen, de voormiddag, de namiddag en de avond. 
Vanaf 264 v.Chr. maakten de Romeinen gebruik van een soort uurwerk: het ‘horlogium’ (zie afbeelding). Dit was een komvormige steen waarop in het midden een naald geplaatst was. Door de schaduw van de naald konden ze zien hoe laat het was (door de stand van de zon op een bepaald moment van de dag). Hiervan kon men dus alleen overdag het uur aflezen.
 
 

Tekstvak: Voorbeeld van horlogium uit het Museo di Aquileia 
Museo di Aquileia

Tekstvak: Hiernaast plaatsten ze vanaf 159 v.Chr. een waterklok die ‘s nachts en op mistige dagen gebruikt werd. Dit was een doorzichtig vat waarin steeds dezelfde hoeveelheid water stroomde. Voor elk uur stond aangeduid hoeveel water er in het vat moest zitten. Als het bijvoorbeeld zes uur was, dan kwam het water tot aan het streepje van 6. Ook de waterklok zou al snel veel gebruikt worden. 
Het is wel zo dat de zonnewijzers en waterklokken niet nauwkeurig waren. De uren werden niet ingedeeld in minuten. De nacht duurde bij de Romeinen zogezegd altijd even lang als de nacht: ze duurden allebei 12 uur. Er werd daarbij dus geen rekening met de seizoenen. Zoals je weet duurt de nacht in de winter veel langer dan in de zomer. Bij de Romeinen werd hij echter altijd verdeeld in 12 uren. 
 
 

Tekstvak: Pompeď

Tekstvak: Pompeď