Start
Omhoog

 

  De Plaats van de vrouw in...

De vrouw in het christendom
In het christendom volgt men de ideeŽn van Bijbel. Hier staan veel teksten en stukken in die nadelig zijn voor vrouwen. Er staat dat de vrouw moet zwijgen, dat de vrouw slecht is en meer van dat soort dwaze uitspraken. Veel christen denken dus dat vrouwen geen priester mogen worden. In de Oudheid, de Middeleeuwen en lang daarna werd de vrouw aangezien als een minderwaardig, vrij lichtzinnig wezen, dat volledig ondergeschikt moest blijven aan de man.

 De vrouw in het jodendom
In het jodendom mogen vrouwen geen voorganger zijn in de synagoge, geen voorzanger, rabbijn of bestuurslid.

De orthodoxe joden geven de vrouwen bijna geen rechten. Zij moeten kinderen baren, het huishouden doen, kinderen opvoeden en nog meer van die typisch vrouwelijke dingen. 

Andere joden laten vrouwen vrij en zij mogen werken, leidinggeven, boeken schrijven enzovoorts. 

Hier zijn dus erg veel verschillen te vinden, waar dat aan ligt is moeilijk te zeggen. Het heeft natuurlijk te maken met de interpretatie van de Thora. De orthodoxe Joden vatten alles letterlijk op, en laten de vrouwen inderdaad zwijgen tijdens bijeenkomsten. Zij mogen kinderen baren. Andere Joden gaan meer met hun tijd mee en denken er ook zelf over na. Ne als veel christenen ook doen. Dan mogen de vrouwen een stuk meer.

Man en vrouw zijn partners met een taakverdeling waarbij elk zijn taak aanvullend is op die van de andere. De taken zijn evenwaardig en complementair. De rol van de man zal zich meer in de synagoge, in het leerhuis afspelen. Die van de vrouw is thuis, gericht op de kinderen.

In de huidige samenleving is de rol van de vrouw in toenemende mate van het huiselijke naar de buitenwereld geŽvolueerd. Buitenshuis gaan werken is nu even vanzelfsprekend voor vrouwen als voor mannen. In joodse middens is dat fenomeen minder belangrijk omdat de rol van de vrouw erg belangrijk is thuis.

De vrouw is de spilfiguur die ook bepaalt of een kind joods is of niet:

bullet enkel een kind geboren uit een joodse moeder is joods (orthodox jodendom)
bullet de vrouw bepaalt de kosjerwetten en de navolging ervan. Een man kan dat ook, doch, emancipatie of niet, het zijn doorgaans de vrouwen die in de keuken zijn
bullet de vrouw ziet erop toe dat alle feestdagen kunnen gevierd worden en dat alles in gereedheid wordt gebracht
bullet de vrouw geeft de eerste religieuze opvoeding aan de kinderen
bullet in ultra-orthodoxe middens gaat de vrouw buitenshuis werken om haar man zoveel mogelijk toe te laten om te studeren.Welke rechten heeft een vrouw in de Islam

"Volgens de Islam zijn mannen superieur aan vrouwen". De opmerking is de laatste tijd niet meer uit de lucht. Of omgekeerd: "vrouwen zijn minderwaardig volgens de Islam". Het kan niet miskend worden dat - net als op sommige andere plaatsen - in sommige Moslimgemeenschappen vrouwen gediscrimineerd worden. Maar is dat typisch voor de Islam? Of heeft het niets met het Islamitisch model an sich te maken, en is de dagdagelijkse praktijk eerder het gevolg van tradities, culturele gebruiken en vastgeroeste gedragspatronen?
Enkel een analyse van de Koran en de Sunnah kan een duidelijk beeld opleveren van de plaats van de vrouw volgens de Islam. Hieruit zal blijken dat inzake mannen en vrouwen de hele Koranische Boodschap gebouwd is rond een sterk centraal gelijkheidsbeginsel. Er hoeft niet noodzakelijk een tegenstelling te bestaan tussen vrouwenrechten en Islam.
voor meer details, zie ook extern artikel: "Staan mannen boven vrouwen"