Start
Omhoog

 

  Pasen

Wat is Pasen bij de Joden?

Op het Joodse paasfeest  (Pesach) herdenkt men de bevrijding van het joodse volk uit de handen van de Egyptische farao, onder leiding van Mozes. Als je al eens naar de tekenfilm "The Prince of Egypt" hebt gekeken, dan weet je zeker waarover ik het heb!

De Joden trokken uit Egypte weg nadat ze jarenlang in dit vreemde land als slaven hebben gewerkt. Mozes wil zijn volk bevrijden uit dat land en pest de farao met verschillende plagen! Uiteindelijk laat de farao de slaven vrij. Maar de farao had gelogen en stuurde zijn soldaten erop af! Daarop volgt de doortocht door de Rietzee (het opengaan van de zee voor Mozes en zijn volk, en voor de neus van de soldaten gaat de zee weer dicht), het verblijf in de SinaÔwoestijn en de uiteindelijk intocht in het Beloofde Land.

De laatste plaag was eigenlijk de ergste voor de farao en het volk in Egypte: alle eerstgeborenen uit Egypte zouden in die nacht sterven. De IsraŽlieten moesten die nacht een speciale maaltijd houden waarbij een lam op rituele wijze werd geslacht. Het bloed van dat lam werd op de deurposten en de bovenbalk van de muur gestreken. In dat huis zouden dan geen eerstgeborenen sterven omdat Jahwe door het bloed wist dat daar IsraŽlieten woonden.

Op het Joodse paasfeest wordt dit herdacht.

 

Wat is Pasen bij de Christenen?

Jezus en zijn apostelen vierden ook het Pesach-feest. Voor dat feest was Jezus speciaal naar Jeruzalem gegaan. Maar toen hij daar was, werd hij gevangen genomen, gegeseld, ter dood veroordeeld en gekruisigd. We herdenken deze gebeurtenissen in de Goede Week voor Pasen.

Drie dagen na zijn dood verrees Jezus Christus uit de dood. En dat is wat de Christenen nu vieren op Pasen.

 
PASEN IN ANDERE TALEN:
 

Grieks en Latijn: Pascha

Aramees: Passa

Deens: Paaske

Noors: Paskir

Italiaans: Pasqua

Spaans en Portugees: Pascua

Frans: P‚ques

Duits: Ostern

Engels: Easter

 
Paaseieren


Het gebruik van paaseieren is ontstaan tijdens de Middeleeuwen, de kerk verbood in de vastentijd eieren, dat was ook zo voor vlees.  Maar net tijdens deze periode leggen kippen veel eieren. Zo stapelen de eieren zich op.

 Ze werden dikwijls als geschenken gegeven. Bij christenen werd het ei tot symbool van de wederopstanding van Christus en de hoop op de wederopstanding van alle mensen. De schaal kreeg de betekenis van het graf van Christus.
De eieren werden gekookt zodat ze langer bewaart konden worden en ze werden tevens versierd

 

In het begin werden de eieren rood gekleurd. Later gebruikte men meer kleuren. Sommige hebben er zelfs een kunst van gemaakt om eieren te versieren.

Paaseieren zoeken "Een Verhaal"

Wouter en Mieke rennen van de ene struik naar de andere.
Mieke ziet als eerste een ei liggen. Het ligt verstopt onder een paar blaadjes. Het is een pappa-ei. Dan vindt ze een rood
ei en een ei met strepen. Bij de zandbak ligt een groot chocolade-ei.
'Kijk eens', roept ze naar haat vader en moeder, die bij de keukendeur staan, 'de paashaas heeft ook nog andere eieren verstopt!'
Wouter staat nu midden in de tuin.
'Ik zie niks,' roept hij
'Kijk eens bij de schuur,' zegt mamma.
Wouter loopt erheen, maar Mieke is hem voor.
'Ja!,' roept ze en haalt een ei achter de vuilnisbak vandaan.
Het is een blauw ei met gele stippen. 'Dat is mijn ei,' zegt Wouter boos. 'Geef hier!' 
'Ik heb het gevonden,' zegt Mieke en ze legt het gauw in haar mandje.
'Dat heb ik geverveld,' roept Wouter.
Mieke zoekt alweer verder. Ze vindt nog een ei en nog ťťn.
Wouter kijkt achter de vuilnisbak, maar er ligt niks meer.
Hij begint te huilen.
'Ik wil ook een ei,' snikt hij.
Mamma neemt hem bij de hand. 'Kom,' zegt ze, 'dan zoeken we samen.'
Mieke gaat nu achter in de tuin zoeken en mamma en Wouter voor in de tuin.
Mamma duwt een plantje opzij. 'Misschien ligt hier wel wat.'
'Jaaa ....' juicht Wouter. Onder het plantje ligt een chocolade-ei.
'Misschien moet we ook omhoog kijken,' zegt mamma.
Wouter kijkt naar boven. In de boom hangen wel drie eieren aan een lintje.
'Dat is een grote palmpaas,' roept hij.
Pappa pakt een ladder uit de schuur en haalt de eieren voor Wouter uit de boom.
Mieke heeft ondertussen haar mandje al bijna vol. Ze heeft ook een Wouter-ei gevonden en geeft dat aan hem.
'Ik denk dat er bij de dikke boom achter de schuur ook nog wel een paar eieren liggen,' zegt mamma.
Mieke wil er naar toe rennen, maar pappa zegt: 'Even wachten. Laat Wouter maar eerst kijken.' Wouter rent al weg.
'Ik wil ook,' zegt Mieke kwaad.
Mamma trekt Mieke naar zich toe en fluistert in haar oor:
'Laat Wouter maar even. Die is nog zo klein. Jij hebt je mandje al vol, omdat jij heel goed kunt zoeken. Wouter kan dat
nog niet.'
Mieke knikt: dat snapt ze wel, maar ze vindt het niet echt leuk.
'Kom eens,' roept Wouter vanachter de schuur.
'Ik heb een kuikel gevonden.'
'Dat kan niet,' zegt pappa.

 

Ze lopen naar Wouter toe.
Onder de dikke boom ligt een piepklein vogeltje in het gras. Het zit helemaal in elkaar gedoken en beweegt niet meer.
Alleen doet het heel even zijn oogjes open.
'Ooooo,' zegt Mieke, 'dat is zielig.'
Ineens horen ze boven zich een hoop lawaai. In de boom zitten twee dikke koolmezen. Ze piepen en kwetteren angstig en fladderen heen en weer.
'Dat zijn de vader en moeder,' zegt mamma.
Pappa knikt. 'Dat kleine vogeltje is uit het nest gevallen, daar zullen we eens gauw iets aan doen.'

Pappa haalt de ladder en zet die tegen de boom.
Dan pakt hij een ladder en zet die tegen de boom. Dan pakt hij een paar blaadjes van de grond en legt die op zijn hand.
Voorzichtig zet hij het kleine vogeltje daarop en klimt naar boven.
De vader- en moedervogel vliegen luid tjilpend naar een andere boom.
'Stil maar, jullie krijgen je baby'tje terug,' roept Mieke.
Pappa gaat voorzichtig met een voet op een dikke tak staan.
Hij rekt zich helemaal uit en kan met zijn hand net bij het nest komen. Daar zitten nog twee andere baby-vogeltjes in.
voorzichtig zet hij het zielige vogeltje in het nest en klimt weer naar beneden.
Pas als de ladder weg is en ze uit de buurt van de boom zijn, komen de vader- en moedervogel weer terug.
'Alles is goed afgelopen,' zegt Mieke. 'Nou weer zoeken.'
Ze vinden nog een paar eieren. Rode eieren, gele, blauwe en eieren met stippen en strepen.
En natuurlijk ook Mieke-eieren, Wouter-eieren en mamma-eieren en pappa-eieren.
Als ze helemaal niets meer kunnen vinden, zegt pappa: 'Komen, ik heb de tafel al gedekt. We gaan eieren eten.'
Trots lopen Wouter en Mieke met hun mandje vol eieren naar binnen.
Bij de keukendeur draaien ze zich nog even om en roepen heel hard: 'Dank je wel, paashaas!'
 

Uit: Nog ťťn nachtje slapen van Jacques Vriens en Dagmar Stam
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf
 

 

 

 

Klik hier voor een kleurplaat

Paassymbolen:

Paaskaars: licht van de opstanding

Paaseieren en de paasmaaltijd: Beide gebruiken zijn niet uitsluitend met de christelijke godsdienst verbonden, maar hebben een universele herkomst en zin.Reeds bij de oude volken was het ei het zinnebeeld van de opstanding. Eiergoden, eierfeesten en  eierspelen zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele mensheid. Bij de Joden at men eieren op de begrafenismaaltijd als symbool van de wedergeboorte na de dood. En in de Seiderschotel die tijdens de Seidermaaltijd aan de vooravond van de Pesachviering op tafel staat, bevindt zich ook een gebraden ei. De Germanen aten ze op de offermaaltijden van de Ostera. Bij de eerste evangeliepredikers werd het ei het symbool van de opstanding van Christus.

Beschilderen van eieren:Het gebruik om de paaseieren te beschilderen, dateert ook reeds uit de oertijd van de mensheid. In de christelijke landen kleurde men de eieren in overeenstemming met de kleuren welke het altaar droeg, waarna men ze in de kerk bracht om ze laten wijden en te offeren.

Verstoppen van eieren:In vroegere tijden werden eieren in akkers begraven om deze vruchtbaar te maken. Waarschijnlijk gaat hier het gebruik terug om eieren te verstoppen, die door de kinderen moeten worden opgezocht.

Paasvuren: Naast het eten van en het spelen met eieren op Pasen, is het gebruik om paasvuren te ontsteken populair. Deze paasvuren, vooral in het oosten van ons land onafscheidelijk aan het paasfeest verbonden, staan in verband met de nieuwe lente. Het zijn lentevuren, die vruchtbaarheid brengen over velden en stallen. De paasvuren gingen samen met paasbroden en Ėkoeken, die door de kramers aan hun stalletjes verkocht werden als herinnering aan oeroude maaltijden.

 

Maar waar komt die Paashaas vandaan? Teken van de vruchtbaarheid vermoedelijk, van het voorjaar dus.

Palmpasen. Vroeger gebeurde dit wellicht hier en daar. Volgens mij is het  een gewoonte van de laatste tijd. Ik kan me niet herinneren dat wij dit vroeger ook deden. Misschien is het nu meer algemeen geworden omdat 'we' blij zijn dat we met de kinderen nu iets kunnen doen. Het is een teken van de lente, of van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De omstanders leggen een Ďloperí voor hem uit van jassen en palmbladeren

 

De kleur geel: een lente kleur. Wit en geel zijn ook de kerkelijke kleuren voor Pasen.

Bron: http://nascholing.hs-ipabo.edu/katechese/bouwstenen/feesten/pasen_pesach/feesten_pasen_ma.htm