Start
Omhoog

 

Martin Luther King

king photo

Klik hier als je Martin Luther King echt wil horen praten!

"I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream..."

Zwarte mensen werden verkocht om dan voor blanken te gaan werken: SLAVERNIJ. Toch waren er in 1860 mensen die dit verkeerd vinden. Er kwam een burgeroorlog om de slaven te bevrijden.
Nog voor het einde van de oorlog, in 1863, werd de slavernij afgeschaft door president Lincoln. Toch werden de zwarten nog steeds onderdrukt en ze waren nog steeds arm. Tot één man opstond voor hun rechten, Martin Luther King.


Wie was Martin Luther King en wat heeft hij gedaan?

Martin Luther King Jr. werd geboren op 15 januari 1929 in Atlanta. 

Er kwam een busboycot en er werden vergaderingen gehouden waarin Martin Luther King tot voorzitter gekozen werd van de Montgomery Improvement Association. Als leider moest hij toespraken houden en de mensen moed inspreken.


Hij waarschuwde de mensen voor de gevaren en hij wilde geen geweld. De mensen waren erg enthousiast. Ze zetten de boycotactie door. 
De blanken probeerden alles om de acties tegen te houden. En zo kwam Martin Luther in de gevangenis terecht. Nadat hij op borg vrij was gekomen kreeg hij vele dreigementen. Één keer hadden ze zelfs een bom in zijn huis gegooid, zijn vrouw en kind bleven ongedeerd.

 

Op 4 juni 1956 zei het Hooggerechtshof dat de rassenscheiding in de stadsbussen ongrondwettig was. Door dit succes in Montgomery begonnen veel zwarten in het zuiden met boycotacties en protesten.

In februari van het daaropvolgende jaar werd de Southern Christian Leathership Conference opgericht. Weer werd Martin Luther tot voorzitter gekozen. 

Na nog meer dreigementen, arrestaties en ontmoetingen ging het gezin King naar in India voor een maand waar zij Ghandi’s werkwijze over geweldloosheid bestudeerden. 

Op 20 september 1962 wou James Meredith, een zwarte man, zich laten schrijven bij de universiteit van Mississippi. En dit is hem gelukt! Op 1 oktober kon hij naar de campus gaan, maar wel onder begeleiding van de politie!

Op zijn 35e jaar kreeg Martin Luther King de Nobelprijs voor de Vrede

Volgens de wet mochten de zwarten stemmen, maar alleen als ze waren ingeschreven, maar dat gebeurde nooit. De protesten begonnen, maar de demonstranten werden steeds in elkaar geslagen en gearresteerd door de blanken. President Johnson ondertekende op 6 augustus de wet op het Kiesrecht. Zwarten mogen dus gaan kiezen!
In de Masonic Temple in Memphis, hield King op 3 april 1968 zijn laatste toespraak, getiteld ‘’Ik ben boven op de berg geweest”. De volgende dag werd Martin Luther King neergeschoten op het balkon van zijn kamer. Hij overleed in het St. Joseph Hospital aan een schotwond in zijn nek.

Waar geloofde Martin Luther King in?

Martin Luther King streed voor vrijheid en gerechtigheid. Zijn grote voorbeeld was Mahatma Ghandi die ook streefde naar geweldloosheid bij protesten en wilskracht. Martin Luther heeft meegewerkt aan de afschaffing van de apartheid in bussen en openbare gelegenheden. 
Martin Luther King was dus tegen racistische discriminatie en voor geweldloosheid.

1929 15 januari. Michael Luther King Jr., later krijgt hij de naam Martin, werd geboren. Zijn moeder was Alberta King en zijn vader  Michael Luther King. 
1948 King slaagt in het Morehouse College in Atlanta.
1951 Hij slaagt in Crozer Theological Seminary in Chester.
1953 18 Juni. King trouwt met Coretta Scott in Marion, Ala. Ze krijgen 4 kinderen: Yolanda Denise (1955), Martin Luther King III (1957), Dexter (1961), Bernice Albertine (1963).
1954 September. King verhuist naar Montgomery om priester te worden aan Dexter Avenue Baptist Church.
1956 26 januari. King wordt gearresteerd voor te hard rijden. Hij reed 30 mijl per uur waar je maar 25 mijl per uur mag rijden!
1958 King's eerste boek wordt gepubliceerd: Stride Toward Freedom  (Harper). 
1959 King bezoekt Indië. Hij had een grote bewondering voor Gandhi.
1962 King ontmoet president John F. Kennedy.
1963 King leidt protesten in Birmingham.
April. Tijdens zijn arrestatie schijft King een brief:  "Letter From Birmingham Jail." Deze brief wordt later een belangrijk document bij de mensenrechtenbewegingen.
28 Augustus. 250,000 mensen doen een mars in Washington. Aan het Lincolnmonument houdt King  zijn befaamde "I have a dream" speech.
1964 King's boek wordt gepubliceerd: Why We Can't Wait.
10 december. King wint de Nobelprijs voor vrede.
1965 18 januari. King wordt aangevallen door James George Robinson.
Februarie. King blijft protesteren tegen de discriminatie. Hij werd gearresteerd. Hij ontmoet President Lyndon B. Johnson op 9 februari in verband met de rechten voor Afrikaanse Amerikanen.  
1968 4 april. King wordt vermoord in Memphis door James Earl Ray.
1986 20 januari is de eerste nationale feestdag voor King´s verjaardag.