Start
Omhoog

 

 

´Mijn kind is vermoord, dus de moordenaar moet sterven! Daar mogen ze voor mij de doodstraf weer voor invoeren.'

Deze zin hebben we de laatste jaren allemaal meermaals gehoord in de media. Dit was dan ook vooral aan de Dutroux-affaire te wijten. Toch moet er over deze uitspraak heel wat nagedacht worden vooraleer te snel over slachtoffers en daders te oordelen.

 

Vooreerst moeten we vaststellen dat deze wet niets te maken heeft met wraakneming: het gaat over vergelding, dit wil zeggen dat men iemand straft voor zijn slechte daden.

Ten tweede dienen we in te gaan op het probleem van ‘evenredigheid’: als je iemand een oog of een tand uitslaat moet de dader dan hetzelfde lot ondergaan? Men dient het misdrijf dus ernstig te nemen: vaak is het pas als wij ‘met dezelfde munt betaald worden’, en wij het dus in ons eigen vlees voelen, dat de ernst tot ons doordringt van wat wij anderen hebben aangedaan.

Toch heeft deze dit recht ook een tweede kant: het gaat over verantwoordelijkheid. Men wil de mens in zijn straf wijzen op zijn verantwoordelijkheid, die hij ontlopen heeft.

Ten derde wijst dit recht steeds op rechtvaardigheid. Het is letterlijk een rechtsregel die via vergelding de rechtvaardigheid nastreeft. Wie iemand schade of pijn heeft toegebracht moet voor de rechter genoegdoening geven. De persoon gaat niet vrijuit maar hij zal de gevolgen moeten inzien van zijn daden, ook dit is verantwoordelijkheid.

Opmerkzaam is hier de betekenis van een ‘rechter’. De persoonlijke vergelding voor het aangedane kwaad is niet toegestaan. Het is alleen een ‘derde’ nl. de rechter, die zo onpartijdig en rechtvaardig mogelijk, op basis van redelijkheid en niet op grond van passionele emotie, omtrent schuld en vergelding een uitspraak moet doen.

 Tot slot kunnen we besluiten dat de uitspraak ‘oog om oog, tand om tand’ een aantal aspecten impliceert met name rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid. De dader dient gestraft te worden omdat hij zijn verantwoordelijk voor de samenleving niet heeft opgenomen. Rechtvaardigheid begint dan ook waar mensen gestraft worden voor het onrecht dat ze anderen aangedaan hebben.

  

  • Moet de doodstraf terugkomen?

Vroeger
Tot de 18e eeuw werd de doodstraf vaak gebruikt om heksen, ketters, misdadigers, en opstandelingen te straffen.
In 1870 werd de doodstraf uiteindelijk afgeschaft.


Nu

Niet overal is de doodstraf afgeschaft! Er zijn drie soorten landen:
1. Landen zonder de doodstraf 
2. Landen met doodstraf, maar die ze niet gebruiken
3. Landen met doodstraf maar die ze wel gebruiken1. Landen zonder doodstraf:

In de meeste West-Europese landen is er geen doodstraf toegestaan. 

2. Landen met de doodstraf, maar deze niet toepassen:
Verenigd Koninkrijk is het enige West-Europese land dat de doodstraf nog kent, maar sinds 1964 wordt deze niet meer toegepast.
In Turkije heeft de doodstraf nog als straf maar deze sinds 1984 wordt het niet meer uitgevoerd. 


3. Landen met de doodstraf en deze ook uitvoeren:
De landen die de doodstraf toepassen kun je onder verdelen in twee groepen. De landen waar je alleen de doodstraf krijgt bij zware misdrijven, zoals moord. En landen waar bij je de doodstraf kan krijgen voor lichte vergrijpen, zoals diefstal.

In de Verenigde Staten werd de doodstraf terug ingevoerd in 1976 in 38 Staten, waaronder: Florida, Texas, Alabama! 

In de Verenigde Arabische Emiraten moet volgens de wet de doodstraf worden uitgevoerd door middel van onthoofding met een zwaard. Hier zijn vaak meerdere slagen nodig. De doodstraf geldt hier alleen voor zware misdrijven.


Methodes:

Galg: Dan word je aan een touw opgehangen. Het touw wordt in een lus om de nek van de veroordeelde gehangen. De veroordeelde wordt op een valluik gezet, dat vervolgens geopend wordt. Als de lengte van het touw goed is, dan breekt de ruggengraat en is het slachtoffer op slag dood. Anders sterft het slachtoffer aan verstikking.


Spuitje: De veroordeeld wordt vastgebonden en in beide armen wordt een infuus ingebracht, waarvan 1 als reserve. Door deze infusen krijg je hartritmestoornissen en uiteindelijk een hartverlamming.


Elektrische stoel: Iemand wordt op de stoel vastgebonden en krijgt twee elektroden op zijn hoofd.  Zowel de stijging van de lichaamstemperatuur een verstoring van het hartritme leiden uiteindelijk tot de dood.


Doodschieten: De veroordeelde wordt met zijn hoofd tegen een muur aangeplaatst, vervolgens schieten een aantal schutters. Een van de schutters schiet met een losse flodder. De schutters weten niet wie dit is zodat niemand echt de dood op zijn geweten heeft.


Vergassen: De veroordeelde wordt vastgebonden op een stoel in een luchtdichte kamer, de kamer wordt gevuld met gas, hierdoor stikt de veroordeelde. Dit kan soms wel een kwartier duren.


Andere methodes die nog steeds worden toegepast zijn steniging, onthoofding en verdrinking.


Ben jij voor of tegen de doodstraf??

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.