Start
Omhoog

 

 

 

 

 

* Het werkwoord avoir:

enkelvoud   meervoud  
j´ai ik heb nous avons wij hebben
tu as jij hebt vous avez jullie hebben
il a hij heeft ils ont zij hebben
elle a zij heeft elles ont zij hebben

Bij j´ai  is de "je" afgekort tot j´ omdat ai met een klinker begint!

DUS: je + klinker = j´

 

* Het werkwoord ętre

enkelvoud   meervoud  
je suis ik ben nous sommes wij zijn
tu es jij bent vous ętes jullie zijn
il est hij is ils sont zij zijn 
elle est zij is elles sont zij zijn

* Het werkwoord aller

enkelvoud   meervoud  
je vais ik ga nous allons wij gaan
tu vas jij gaat vous allez jullie gaan
il va hij gaat ils vont zij gaan
elle va zij gaat elles vont zij gaan

* Werkwoorden op -er:

CHERCHER   AIDER  
je cherche ik zoek j´aide ik help
tu cherches jij zoekt tu aides jij helpt
il cherche hij zoekt il aide hij helpt
elle cherche zij zoekt elle aide zij helpt
nous cherchons wij zoeken nous aidons wij helpen
vous cherchez jullie zoeken vous aidez jullie helpen
ils cherchent zij (m.) zoeken ils aident zij (m.) helpen
elles cherchent zij (v.) zoeken elles aident zij (v.) helpen
       
REGARDER   HABITER  
je regarde ik bekijk j´habite ik woon
tu regardes jij bekijkt tu habites jij woont
il regarde hij bekijkt il habite hij woont
elle regarde zij bekijkt elle habite zij woont
nous regardons wij bekijken  nous habitons wij wonen
vous regardez jullie bekijken vous habitez jullie wonen
ils regardent zij (m.) bekijken ils habitent zij (m.) wonen
elles regardent zij (v.) bekijken elles habitent zij (v.) wonen

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.