Start
Omhoog

     

Uil

 
  • 13 verschillende soorten uilen

In Europa leven in totaal 13 verschillende soorten uilen. 

Dit zijn de verschillende soorten: de bosuil, de velduil, de ransuil, de kerkuil, de ruigpootuil, de steenuil de oehoe, de sneeuwuil, de sperweruil, de dwergooruil, de Lapland uil, de Oeral uil en de dwerguil.

  • Goede jagers
   
Uilen kunnen heel goed zien, ze hebben ontzettend goede ogen! Ze kunnen veel beter in het donker zien dan de mens!

Ook kunnen ze veel beter horen dan ons. 

De uilen hebben een sterke, gebogen snavel en stevige klauwen met vlijmscherpe nagels. Dit is handig om te jagen.

De veren van hun vleugels hebben fijn vertakte uiteinden die ervoor zorgen dat ze geluidloos kunnen vliegen. 

Dit zijn allemaal hulpmiddeltjes om goed te kunnen jagen op muizen en andere lekkere hapjes.

 

 
 
  • Wat eet de uil vooral?
De uil eet vooral veldmuizen, bosmuizen, spitsmuizen en woelmuizen. Op hun menukaartje staan ook jonge hazen, konijnen en mollen. En als er een tekort is aan muizen, vangen uilen ook wel eens kleine vogels, padden, kikkers of insecten. 
 
  • Wanneer gaat de uil op jacht?

Als het buiten donker wordt, gaan de uilen op jacht. 

  • Braakballen
   
Uilen eten hun prooien helemaal op. Zelfs haartjes, veertjes en botjes gaan mee naar binnen. Maar niet alles is even goed verteerbaar. De onverteerbare delen worden door de uilen uitgebraakt in de vorm van ballen. Deze ballen worden braakballen genoemd.   
  • Nesten

Veel uilen leggen hun eieren in verlaten nesten van andere vogels. Daarnaast behoren holten, nissen en spleten tot de favoriete nestelplaatsen van veel uilen. 

Er zijn ook uilen die op de grond nestelen, zoals de velduil en de sneeuwuil. En de steenuil nestelt graag in knotwilgen en op oude leegstaande zolders.

 

  • Uilskuikens

Jonge uilen worden uilskuikens genoemd. Het aantal uilskuikens dat geboren wordt, hangt onder meer af van de hoeveelheid voedsel die de uilen tot hun beschikking hebben. Als er veel voedsel aanwezig is, zullen er veel uilskuikens geboren worden. Als er weinig voedsel is, zullen er minder uilskuikens ter wereld komen. 

Pasgeboren uilskuikens zijn helemaal bedekt met zachte donshaartjes. Na verloop van tijd maken de donshaartjes plaats voor een echt verenkleed. 

Uilskuikens groeien hard. Binnen amper zeven weken zijn ze even groot als hun ouders. De tijd is dan gekomen om te leren vliegen en jagen. Als de winter aanbreekt worden de uilskuikens door hun ouders weggejaagd en moeten ze helemaal voor zichzelf zorgen. De jongen die niet sterk genoeg zijn, zullen omkomen van de honger. De sterkste uilen zullen overblijven.

 

  • Roestplaats

De uilen jagen īs nachts, dus overdag slapen ze. Dat doen ze op een vaste plaats, die de roestplaats genoemd wordt. Uilen zijn op hun roestplaats heel moeilijk te ontdekken. 

 

  • Jongen

De eieren van uilen zijn rond. Zodra het vrouwtje haar eerste ei gelegd heeft, begint ze met broeden. Tijdens het broeden legt ze de andere eieren. Het eerstgelegde ei komt als eerste uit en het laatstgelegde ei als laatste. Het eerstgeboren jong en het laatstgeboren jong zullen dan ook zichtbaar verschillen in grootte. Het jong dat het hardste bedelt en het verst zijn bekje openspert, krijgt van zijn ouders het meeste eten. Hierdoor gebeurt het nog wel eens dat het kleinste en zwakste jong van de honger om komt.

 

  • Zeldzaam

Alle uilen in Europa zijn vrij zeldzaam. Tegenwoordig zijn de meeste mensen het erover eens dat uilen hele mooie en nuttige dieren zijn. Gelukkig zijn de uilen in BelgiŽ nu ook goed beschermd via de Vogelwet. 

 
 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.