Start
Omhoog

   

 

Bizon

 
  • Kenmerken

 

lengte: tot 1,8m hoog
gewicht: 1300 kg
 
  • De bizon is familie van onze runderen.
   
Runderen behoren tot de evenhoevigen. Let goed op de hoeven, ze lijken wel gespleten. In feite gaat het om 2 grote vingers, ze lopen dus op hun teentoppen.

 

 
  • Hoe ziet hij eruit?
   

  De bizon heeft een heel veel haren: op zijn kop, nek, schouders en voorpoten. 

De bizon heeft een breed voorhoofd en er staan ook horens op.

  • 2 soorten
 

Er zijn 2 bizons: de Amerikaanse bizon en de Europese bizon. Wat is het verschil? De één heeft meer vacht dan de ander: De Amerikaanse bizon heeft meer vacht op zijn nek schouders en op zijn voorpoten dan de Europese bizon. De hoorns van de Amerikaanse bizon zijn ook niet zo lang als die van de Europese. 

 

  • Wat eet de bizon?
  • Amerikaanse bizon
De Europese bizon eet de schors van de bomen op, vooral de schors van de espen en de populieren. Ze eten ook soms de jonge takken van bomen, en in de herfst eikels. De Europese bizon trekt niet rond voor zijn voedsel.

De Amerikaanse bizons trekt wel rond om voedsel vast te krijgen. Zij eten vooral gras, en gaan dus steeds op zoek naar het beste grasland.

 

  De Amerikaanse bizon kwam in de 18de eeuw nog veelvuldig voor. Het aantal werd geschat op 60 miljoen!

Vanaf het midden van de 19de eeuw, toen de oost- en westkusten van Amerika werden verbonden, aten de werkers van de spoorlijn heel graag het vlees van de bizon.

Onder meer Buffalo Bill slachtte er in opdracht van de spoorwegmaatschappijen duizenden af.

In 1889 was hun aantal in de natuur tot 835 exemplaren afgenomen.

Vanaf 1905 startte de New York Zoological Society met een kweekprogramma om de soort voor uitroeiing te behoeden, waarin ze na vele tientallen jaren geslaagd is.

 
  • Jongen
De bizons beginnen met voortplanten in juli en september. Elk jaar vechten de mannetjes van de kudde met elkaar om de vrouwtjes. 
Een koe is ongeveer 9 maanden zwanger. Als de kalveren geboren worden is het al ongeveer april of juni. Als de koe (vrouwtje) gaat bevallen gaat ze van de kudde weg. En als het kalf kan lopen keert de moeder terug naar de kudde met het kalf. De volwassen bizons willen dat de kleintjes blijven leven en daarom beschermen ze hun ook goed. De bizons worden bedreigd door wolven en mensen.
 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.