Start
Omhoog

      Sovjet-Unie

            

De Sovjet-Unie wordt communistisch in 1917

In 1917 stopte de Sovjet-Unie met vechten in de Eerste Wereldoorlog. 

Waarom?

Het land had veel problemen in hun eigen land, omdat er een opstand uitbrak tegen de Russische Tsaar (dat is iemand zoals een koning). De Tsaar mocht niet meer op zijn troon zitten! Rusland werd nu een republiek, een land zonder koning.

Hoe kwam dit allemaal?

In het begin van de 20e eeuw waren de mensen in Rusland helemaal niet blij! 

Waarom zijn ze niet blij?

Een kleine groep rijke mensen hadden de macht in handen! Normaal hadden de Tsaar en de Kerk de macht in handen, maar in het echt was dit niet zo! De Russische tsaar Nicolaas II, die vanaf 1881 tsaar was, was niet zo'n goede krachtige koning.

Je had dus een kleine groep rijke mensen, en dan had je een grote groep boeren (106,2 miljoen). Deze groep had helemaal niet zoveel geld, ze waren arm en hadden dus een slecht leven.

Op deze foto zie je hoe de boeren leefden. Ze waren arm, hadden geen geld en waren slaven van de rijken.

 

Wat willen de boeren?

De boeren hebben al eeuwen lang in armoede geleefd. Maar nu willen ze er iets aan doen! Ze willen vrij zijn en ze willen volledige rechten in hun eigen land.

 

De Tsaar wou de Sovjet-Unie nog groter!

De Sovjet-Unie was al het grootste land ter wereld. Toch wou de tsaar dat de Sovjet-Unie nog groter was! Daarom wou hij de gebieden in het zuiden veroveren.

Waarom de gebieden in het zuiden?

Daar waren vruchtbare landbouwgronden en er waren ijsvrije havens (havens die niet bevroren in de winter, waardoor scheepvaart en meer handel mogelijk was) 

Ook wilden de Russen in het oosten en in Zuidoost-AziŽ meer invloed. Maar ditzelfde wilden de Japanners ook. een oorlog tussen Japan en de Sovjet-Unie was onvermijdelijk. In 1904 en 1905 werd er gevochten, maar de Japanners wonnen.

In 1905, toen de Russen nog aan het vechten waren met de Japanners, kwamen in St-Petersburg allemaal ontevreden mensen op de straat! Het waren vooral mensen die in de fabrieken werkten en die wilden laten zien dat ze niet blij waren! Zij protesteerden tegen de afschuwelijke levensomstandigheden. De soldaten van de Tsaar schoten op deze mensen en 130 mensen werden doodgeschoten!!

Doordat het leger van de tsaar zoveel mensen heeft doodgeschoten, werd de Russische bevolking alleen nog maar bozer! In Moskou en St. Petersburg ontstonden overal arbeidersclubjes, die sovjets werden genoemd. De Sovjets (= raden) organiseerden een staking in oktober 1905, waarbij meer dan 2 miljoen mensen mee deden. Ook de iets rijkere Russen waren ontevreden. Er was niet eens een parlement en de Tsaar regeerde alleen. Er was geen macht voor het volk.

Het volk werd sterker en sterker, en de tsaar moest nu wel naar zijn volk luisteren! De tsaar zorgde er voor dat er een parlement kwam. Dit parlement werd de Doema genoemd. De tsaar beloofde ook dat hij geen wetten zou doorvoeren zonder de toestemming van de Doema. Dat vond iedereen wel goed en daarom staakten ze hun protest.

Op deze foto ziet u de Doema. Dit was het eerste Russische Parlement. De tsaar beloofde wel veel, maar in de werkelijkheid heeft hij nooit zijn belofte gehouden!

Nu werden ook alle groepen, die tegen de tsaar hadden geprotesteerd, verboden!

De grootste groep was de Socialistische revolutionaire Partij. De boeren steunden deze groep enorm!

Een kleinere groep was de Sociaal-democratische Partij. Zij steunden de ideeŽn van het Marxisme. Karl Marx  heeft dit uitgevonden. Volgens Marx moeten de armen in opstand komen tegen het bestaand systeem. Door deze opstand zouden de armen dan winnen. En om ervoor te zorgen dat alle rijkdom eerlijk was verdeeld over het land, was het beter om niets te hebben. Daarom moest alles dus van de staat zijn, en niets van de bevolking zelf. De staat zorgt er dan voor dat alles eerlijk in bruikleen zou worden genomen.

Hier zie je een foto van Karl Marx. Hij was beroemd om zijn Marxistische ideeŽn. Hij heeft een boek "het communistisch manifest" geschreven in 1848

Communisme = alle spullen zijn van iedereen, van de samenleving. (commune = samenleving). zo zie je dus waarvan de naam communisme komt.

In 1903 splitste de Sociaal-democratische partij zich op in 2 groepen: 

  • De mensjewieken (=minderheid): is de kleinere groep die eerst wilt samenwerken met de bestaande regering en daarna pas een revolutie. 
  • De bolsjewieken (=meerderheid): is de grotere groep die het idee van Marx via een revolutie (opstand) wilde bereiken zonder eerst samen te werken met de bestaande regering. De leider van de bolsjewieken was Lenin. (1870 - 1924)

Rusland in de Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog brak uit in 1914. De mensen waren ontevreden over deze oorlog: waarom moeten we zover weg gaan vechten? Wat is het nut ervan? 

Veel Russische soldaten waren naar de oorlog gestuurd zonder wapens of munitie (kogels). Er was geen sterke leiding in het leger. De Russische economie raakte uitgeput. Het meeste voedsel ging naar de soldaten en minder naar de steden. Daardoor stegen de prijzen enorm en heel veel Russen konden het eten niet meer betalen. 

In Petrograd (noemde voorheen Sint-Petersburg) braken in 1916 al opstanden uit tegen het tekort aan brood. Veel soldaten waren het met de burgers eens, maar durfden niet op te treden. Toen de Tsaar ervan hoorde, stuurde hij soldaten erop af om de opstand in Petrograd te stoppen. Die soldaten van de Tsaar kwamen op 9 en 10 maart 1917 aan in Petrograd. Tot ieders verbazing sloten veel soldaten zich bij de groep aan en keerden zich ook tegen de tsaar. 

Nu wilde de Doema dat de Tsaar zou aftreden. De Tsaar was enorm kwaad en eiste het aftreden van de Doema omdat deze hem niet steunde. Maar de Doema bleef gewoon bestaan en was in het geheim al plannen aan het maken voor een toekomst zonder tsaar.

Op deze foto zie je Tsaar Nicolaas II samen met zijn familie. Op 15 maart 1917 trad hij noodgedwongen af als Tsaar. De Tsaar en zijn familie werden vermoord door een moordcommando.

De Tsaar is afgetreden

Nu de tsaar afgetreden was, werd er een voorlopige regering gevormd, die de besluiten moest maken. In die regering zaten mensen uit verschillende politieke partijen, waardoor besluiten erg moeilijk te maken waren. Sommige partijen wilden maar weinig veranderingen. Er zaten ook mensjewieken in de voorlopige regering, maar geen bolsjewieken. Lenin en zijn partij wilde liever samenwerken met de sovjets. (Weet je het nog ? De sovjets waren belangrijke besturen in het hele land) Samen met de Sovjets hoopten de Bolsjewieken de voorlopige regering tegen te gaan.

Op deze foto zie je de Bolsjewieken die pamfletten uitdelen om te vertellen aan het volk dat de voorlopige regering slecht is: er is nog helemaal niets veranderd en de oorlog gaat gewoon door. De Bolsjewieken willen een revolutie!
Op deze foto zie je Lening, de leider van de Bolsjewieken. Hij werd geboren in 1870. Hij werd van de universiteit gestuurd wegens politieke activiteiten tegen de tsaar. Hij zat in 1895 in de gevangenis en hij werd 3 jaar naar SiberiŽ verbannen (SiberiŽ is een heel koud gebied in het oosten van Rusland.) Daarna vluchtte Lenin naar Europa. In 1903 werd hij leider van de Bolsjewieken. In 1905 kwam Lenin in het geheim terug naar Rusland om mee te doen aan de opstand in St. Petersburg (zie terug) In 1917 kreeg Lenin een trein van de Duitsers om naar Rusland terug te keren. Duitsland zat in een oorlog tegen Rusland, maar hielp Lenin omdat Lenin de oorlog wilde stopzetten. In Rusland beloofde Lenin de mensen "vrede, land en brood". De Bolsjewieken werden later "communisten" genoemd.

In november 1917 greep Lenin zijn kans. Ze hadden een staatsgreep (revolutie) goed voorbereid. Op 7 november werd de voorlopige regering gevangen genomen en afgezet. Lenin werd nu met zijn communisten en de sovjets de baas over het grootste land ter wereld. De macht in de fabrieken werd aan arbeiders gegeven. In datzelfde jaar stopte Rusland met de oorlog.

 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.