Start
Omhoog

      Napoleon

  

Wie was Napoleon als kind?

Napoleon is geboren op 15 augustus 1769. Dat gebeurde op Corsica, een eiland in de Middelandse zee. 

Eerst ging Napoleon naar de militaire school in Brienne, en daarna in Parijs. Na deze school  was hij 2e Luitenant van de Artillerie. Daarna werd hij kapitein.

Toen hij 24 jaar was, werd hij al Brigade-generaal. Dit kwam doordat hij Toulon veroverd had van de Engelsen.

Later...

In 1796 werd hij hoofd van een leger van ongeveer 30.000 mannen. Deze mannen hadden dikwijls geen zin om te strijden omdat ze in slechte omstandigheden moesten leven. Napoleon beloofde ze dan dingen zodat de soldaten weer wat meer zin kregen. 

Napoleon was heel slim en wist steeds de zwakke plekken van de vijanden te vinden. Daaardoor versloeg hij ze één voor één. Hij veroverde Millesimo, Milaan, .... Napoleon liet ze ook allemaal verdragen tekenen volgens zijn eigen voorwaarden. Napoleon veroverde Italie en de bevolking moest veel geld betalen wat hij naar Parijs stuurde om de regering daar rustig te houden.

Na Italië ging hij naar Egypte. Hij wou ook enkele gbeiden in het Oosten veroveren. Zo kon hij de handel van Engeland met het Oosten verbreken. . Hij veroverde Egypte, maar Engeland won enkele dagen later een slag op zee en had daardoor het Middelandse zeegebied in handen waardoor Napoleons leger vast zat in Egypte.

Alle landen kwamen in opstand tegen Frankrijk en frankrijk verloor dus bijna alles in Italië. Napoleon haastte zich snel terug naar Frankrijk. Hij werd enorm gesteund door het volk en hij zette de regering af.

Napoleon werd consul

Dit was op 15 december 1799. Napoleon werd de eerste consul. (iemand die macht heeft)

De consuls mochten voor 10 jaar aan de macht blijven. Eigenlijk had alleen de eerste consul het voor het zeggen en zo werd Napoleon de machtigste man van heel Frankrijk.

Napoleon wou Frankrijk weer groot maken. Hij besefte dat dit alleen kon als hij in vrede leefde met de andere landen. Maar Engeland en Oostenrijk wilden dit niet! Zij maakten een verbond tegen Frankrijk! Daardoor kwamen er weer nieuwe oorlogen. Maar Napoleon won. Dus op 9 februari 1801 werd het vredesverdrag door Napels en Oostenrijk getekend. Ook Rusland ondertekende het verdrag uiteindelijk.

Op 15 augustus 1801 sloot Napoleon een overeenkomst met de paus. 

Op 27 maart 1802 werd ook eindelijk vrede gesloten met de engelsen.

Dit vond het franse volk geweldig en ze besloten hem consul te maken voor het leven. Maar Napoleon was hier niet tevreden mee, hij wilde meer! Daarom maakte hij een nieuwe grondwet waarin stond dat Napoleon zelf verdragen mocht sluiten en zelf beslissingen van de rechter ongeldig mocht verklaren. Zo werd Napoleon alleenheerser over Frankrijk. 

Uiteindelijk werd Napoleon op 2 december tot Keizer gekroond.

"Grande Armee"

In 1810 wou Rusland geen bondgenoot meer zijn van Frankrijk. Napoleon was niet tevreden en trok naar Rusland. hij was namelijk van plan om heel Europa in te nemen! Napoleon bereidde zich goed voor en zorgde voor een leger van 500.000 mannen. (="Grande Armee")  

Maar het leger werd al fel afgezwakt door verschillende ziekte Uiteindelijk bereikte het leger op 15 augustus de stad Dnjepr. Maar de russen waren slim. Ze trokken steeds verder het land in, en het leger van Napoleon had steeds minder en minder voedsel. Steeds meer en meer soldaten stierven. Toen ze  in Moskou aankwamen, waren ze nog slechts met de helft.  Napoleon had steeds minder soldaten want er was nog steeds voedsel tekort. Uiteindelijk besloot hij om zich terug te trekken.

Napoleon keerde terug naar Frankrijk om een nieuw leger te vormen, want zijn tegenstanders zagen dat Napoleon nu erg kwetsbaar was. Toch werd hij op 31 maart 1814 veroverd. Napoleon werd op 6 april 1814 gedwongen afstand te doen van de troon, en hij werd verbannen naar Elba, een eiland in de Middelandse zee.

Lodewijk de 18e nam de macht in Frankrijk over.

Na 10 maanden ontsnapte Napoleon en ging terug naar Parijs. Het volk was niet tevreden met Lodewijk, dus ze waren blij dat Napoleon er was. Lodewijk vluchtte. 

De slag van Waterloo

Napoleon wou onmiddellijk terug gebieden veroveren. Ten eerste wou hij Engeland verslaan. Deze oorlog vond plaats in Waterloo. Er was niet veel vordering in de strijd, maar toen de Pruisen de Engelsen gingen helpen, moest Napoleon zich verloren geven op 18 juni 1815.

Toch kon Napoleon ontsnappen naar de havenstad Rochefort en wilde naar Amerika. De haven werd door de Engelsen geblokkeerd, dus Napoleon kon niets anders doen dan zich overgeven.

Op 22 juni 1815 moest Napoleon voor de tweede keer afstand doen van de troon en dit keer voorgoed.

De Engelsen verbanden hem naar het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan, waar Napoleon hij stierf op 5 mei 1821. 

 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.