Start
Omhoog

      Alexander de Grote

  • De Perzen rukken Griekenland binnen

In 480 rukt Xerxes en zijn perzisch leger Griekenland binnen. Ze bezetten centraal-Griekenland en Attaca. Maar dan slagen de Grieken terug en Xerxes verliest. 

De opvolger van Xerxes, Artaxerxes, vond dat de steden in Klein-AziŽ van hem waren. In 386 legt de hij de Koningsvrede op: Griekse steden moesten hem aanvaarden als koning. Isocrates en zijn vrienden waren hier niet mee akkoord! Ze maken plannen om de Griekse steden in Klein-AziŽ te bevrijden. Maar hiervoor moeten de Griekse staten verenigd worden. 

In 359 is Philippus II aan de macht in MacedoniŽ. Philippus II roept een vergadering bijeen waarin wordt besloten om het Helleens verbond op te richten. Het doel is om een oorlog tegen de Perzen te beginnen. 

In 336 wordt Philippus II vermoord. Alexander de zoon van Philippus II volgt hem direct op en zal de doelstellingen van het Helleens verbond moeten uitvoeren.

  • Alexander de Grote
Geboren: 356 voor christus
Geboorteplaats: Pella
Vader: Philippus II
Moeder:  Olympias
Gestorven: 13 juli 323

Zijn leraar was Leonidas. Ook anderen zorgden voor opvoeding van de kleine Alexander, maar dan vooral op geestelijke en sociale aspecten. Ook de koning zorgde voor zijn zoon.

Op 13 jarige leeftijd vertrok Alexander naar Mieza. Hier werd hij voorbereid op zijn taak als koning. Aristoteles was zijn nieuwe leermeester.

Toen Alexander 16 jaar oud was, vertrok Philippus II om zijn invloed in de Bosporus en de bij de Donau uit te breiden. Voor de tijd dat hij weg was, laat hij Alexander het bestuur van zijn land waarnemen. Kort na het vertrek van Philippus II weet Alexander een opstand in Tractie neer te slaan. Later in 338 voor Christus. neemt hij als commandant van de linkervleugel met succes deel aan de Slag bij Chaeronea.

  • Het koningsschap

Na de dood van Phililippus werd Alexander verkozen tot koning!


Maar veel Griekse staten wilden Alexander niet als koning! Daarom ging Alexander praten met de Griekse staten en overtuigde hen van zijn goede wil om de plannen van zijn vader volledig uit te voeren. De meeste Griekse staten waren nu tevreden. 

De afgevaardigden van de Griekse staten kwamen nu bijeen om het Helleens Verbond opnieuw te bevestigen. Tijdens deze bijeenkomst werd Alexander benoemd tot opperbevelhebber.

  • De veroveringen334 voor Christus, Alexander staat klaar om PerziŽ binnen te vallen. 
Bij de rivier de komt het tot de eerste veldslag tussen het Macedonische leger en de Perzen. Alexander viel direkt aan. Zo wordt de eerste veldslag een grote overwinning voor Alexander

Alexander trekt nu verder naar het zuidwesten. 
Tijdens zijn tocht krijgt Alexander weinig tegenstand. Veel steden geven zich al over voordat Alexander de stad bereikt heeft. 
In het voorjaar van 333 trekt het leger verder. Zo komt het leger in Tarsus, aan de zuidkust aan. Weer behaalt Alexander een aantal simpele overwinningen. 

Alexander trok naar PhoeniciŽ om de havens in dat gebied in handen te krijgen. Hier is grote haast bij want de Perzische vloot is nog steeds actief, niet meer om Griekenland aan te vallen, maar de bevoorradingslijnen van Alexanders leger te bedreigen. 

Bij Cilicie, vlak bij Issus, vindt de tweede grote veldslag tussen Alexanders leger en de Perzen plaats. Darius heeft zich hier met zijn leger opgesteld om Alexander op te wachten. Alexander viel zelf aan met zijn elitekorps en probeerde Darius zelf te pakken te krijgen. Darius sloeg op de vlucht. Veel Perzen vluchtten dan ook.

Alexander trekt weer verder. Veel steden in SyriŽ en Palestina geven zich zonder verzet over. Alleen Gaza biedt verzet. De hooggelegen vesting wordt belegerd. En na twee maanden van belegering geeft de stad zich over. 

  • Egypte

Alexander trekt nu snel verder richting Egypte. Waar hij door de bevolking als een bevrijder werd binnengehaald en hij dus helemaal geen weerstand kreeg te verduren. De slimme priesters onvangen Alexander met veel eerbetoon en verklaren dat hij de nieuwe farao is. 

Bij de Nijl-delta stichtte Alexander de stad AlexandriŽ.

  • De verovering van PerziŽ

In het voorjaar van 331 is Alexander weer in PhoeniciŽ. 
Vanuit PhoeniciŽ trekt Alexander verder PerziŽ in. Darius heeft intussen anderhalf jaar de tijd gehad om een nieuw leger te vormen. 

Het is 1 oktober 331. De slag bij Gaugamela begint. En weer wist Alexander het Perzische leger te verslaan.

Alexander trekt nu verder richting Babylon. Hij heeft besloten om eerst de kernlanden van het Perzische rijk te veroveren en Darius later wel te pakken. Als Alexander in Babylon aankomt wordt hij met gejuich ontvangen. 

Alexander gaat naat het oosten, Darius achterna. Darius wordt bij Hecatompylos gevonden door Alexander. De koning van PerziŽ is nu dood. Alexander beschouwt zich  als koning van PerziŽ.

  • IndiŽ

Veel soldaten van Alexander vinden dat het nu wel genoeg geweest is en willen terug naar huis. Maar Alexander wil meer, naar het oosten: naar de rand van AziŽ. 

Het word een zware veldtocht dwars door het ruwe berggebied heen. 
Alexander lijkt nu op de winnende hand. Weer is er een onneembare burcht hoog in de Sogdiaanse bergen. Op wonderbaarlijke wijze weet Alexander de burcht te nemen.  De beeldschone dochter van Oxyartes, Roxane, die pas 13 jaar oud is, maakt veel indruk op Alexander. 
In de zomer van 327 kan Alexander zich dan eindelijk gereed maken voor zijn tocht naar IndiŽ. In de zomer van 326 bereikt hij dan eindelijk de Indus. 
Koning Taxiles geeft zich zonder verzet over en erkent Alexander als de opperkoning van AziŽ. Veel koningen volgen zijn voorbeeld. 

Maar Alexander heeft weer nieuwe plannen. AziŽ blijkt veel groter dan hij had gedacht. Hij heeft gehoord dat er zich in het oosten nog meer grote rijken bevinden. Ook deze rijken wil Alexander veroveren.

Maar deze keer weigeren de generaals. En ook de legervergadering spreekt zich tegen dit besluit uit. Alexander is hierover erg boos maar toch geeft hij toe. Ze gaan terug.

  • De terugkeer

In november 326 varen de schepen naar het zuiden. Ook Alexander is op de vloot. Maar het grootste deel van het leger trekt te voet langs de oevers. 
De afstand naar het eigenlijke PerziŽ is nog groot. 

Alexander gaat naar Persepolis omdat hij heeft gehoord dat het bestuur in zijn rijk een puinhoop is. 
Nadat Alexander de nodige maatregelen heeft genomen trekt hij verder naar Susa.

  • Het einde

Na de lange rustperiode, waarin Alexander orde op zaken heeft gesteld in zijn rijk, wil Alexander de kusten van ArabiŽ onderzoeken.  Hij begint met de voorbereiding van zijn reis naar ArabiŽ. Maar als de voorbereidingen bijna klaar zijn, wordt Alexander ziek. Hij krijgt koorts en het wordt steeds erger. Na enkele dagen ziekte overlijdt Alexander op 13 Juli van het jaar 323.

Het enorme rijk van Alexander valt uiteen. 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.