Start
Omhoog

 

 Zure regen

 

De oorzaken van zure regen:

Misschien denk jij bij het woordje zuur aan het toch eigenlijk wel lekkere zuur van citroen- of sinaasappelsap, dat helemaal niet gevaarlijk is. Maar er bestaan nog vele andere zuren, en die zijn niet allemaal ongevaarlijk! Er zijn zelfs zuren die helemaal door je huid heen kunnen branden.

Twee erg bijtende en daardoor ook gevaarlijke stoffen zijn zwavelzuur en salpeterzuur. Beide hebben ze alles met zure regen te maken.

 

  •  
De schade is enorm

In Centraal-Europa zijn reeds duizenden hectaren bos doodziek en klaar om af te sterven (als dat al niet gebeurd is!).

In Noord-Europa zijn er duizenden meren waar door de verzuring geen visje meer in leven kan blijven.

In West-Europa verdwijnen planten- en diersoorten uit kalkarme gebieden, omdat juist in die gebieden de gevolgen van zure regen het eerst te merken zijn.

En alsof dat nog niet erg genoeg is, zorgt het zuur in de bodem ervoor dat giftige metalen, aluminium, cadmium, lood en koper niet langer aan andere stoffen gebonden blijven en dus in het water terechtkomen. In het water dat voorplanten en dieren toch zo belangrijk is!

De schade is dus enorm!!

EERSTE OORZAAK: zwavelzuur

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardolie, ontstaat er zwaveldioxide. Steenkool en aardolie zijn veel gebruikte producten. Niet alleen de industrie en de elektriciteitscentrales zijn grote verbruikers. Ook de gewone mens die zijn woning verwarmt en die er met de auto op uit trekt.

Iedereen is dus mee verantwoordelijk voor de uitstoting van zwaveldioxide via schoorstenen en uitlaatpijpen van autoīs. 

Hoog in de lucht vermengt de zwaveldioxide zich met de waterdamp die zich daar bevindt. Er wordt dan zwavelzuur gevormd. Als het regent, maar ook als het sneeuwt, hagel en mist, valt het zwavelzuur op aarde neer.

Op de tekening zie je hoe het verkeer en de industrie zwaveldioxide in de lucht brengen. Die wordt hoog in de lucht omgevormd tot zwavelzuur die met de neerslag op onze bodem terechtkomt en het water vergiftigt.

 

TWEEDE OORZAAK: salpeterzuur

Gewone lucht bestaat voor 4/5 uit stikstof en voor 1/5 uit zuurstof.

Bij normale temperaturen blijven de 2 nuttige stoffen netjes gescheiden samen in de lucht. ze zijn dan helemaal niet schadelijk voor ons milieu.

Bij heel hoge temperaturen, in ovens en motoren bijvoorbeeld, vormen ze beide een nieuwe stof: stikstofoxide.

Wanneer die stikstofoxiden zich in de lucht met water verbinden, wordt een gevaarlijk goedje gevormd, namelijk salpeterzuur.

Zandgronden lijden het meest

Alle vervuilende stoffen worden door de bodem opgenomen, waar ze in beperkte mate onschadelijk worden gemaakt. Kalk in de grond gaat samen met de zuren een nieuwe, ongevaarlijke stof vormen. Maar zandgronden bevatten over het algemeen weinig kalk, en daar kan het zuur dus niet onschadelijk gemaakt worden. Daar zijn de gevolgen van de zure neerslag dan ook het duidelijkst en worden ze het eerst opgemerkt.

 

Planten sterven langzaam

Bomen die hun bladeren lang behouden, zoals de naaldbomen, hebben het meest van zure regen te lijden. Ze gaan reeds na enkele jaren dood.

Het zure regenwater komt natuurlijk ook in de bodem terecht. Planten halen daaruit water en de nodige voedingsstoffen. Ze halen er ook het zuur uit, dat zijn schadelijke werking kan voortzetten. De zuren in de bodem veroorzaken een vergiftiging doordat ze andere giftige stoffen voor de planten oplossen.

 

 

 

 

Zure regen tast ook steen aan

In vele steden zijn de bewoners trots op hun prachtige kathedraal, een fraai stadhuis of een ander bijzonder gebouw. Meestal gaat het om gebouwen die al vele eeuwen oud zijn. Het zijn kunstwerken met een onschatbare waarde.

Die kunstwerken zijn niet tegen de zure regen bestand. Meestal zijn het gebouwen die geheel of gedeeltelijk zijn opgetrokken uit stenen waarin behoorlijk wat kalk zit verwerkt. En zuur lost die kalk beetje bij beetje op. Het gevolg is dat er na enkele jaren van de uitspringende versieringen, beelden en fijne ornamenten.

 

 

 

 

Als de wind zuur is...

Zure regen valt niet noodzakelijk neer op de plaats waar die zure regen veroorzaakt werd. Door de wind worden giftige stoffen over een groot gebied in de atmosfeer verspreid, en vaak komen ze terecht op grote afstand van de vervuiler.

Meer dan de helft van de 12 miljoen ton zuren die jaarlijks in het oosten van Canada neerslaan, zijn afkomstig uit de Verenigde Staten. Ze worden door de zuidwestenwinden naar het oosten gevoerd.

Ook in Europa zien we dat verschijnsel. De meeste zure regen die in Noorwegen neervalt, komt van Groot-BrittanniŽ. Daar wordt voor de opwekking van energie vooral steenkool gebruikt, omdat het land grote steenkoolvoorraden bezit. Ook voor Zweden is Groot-BrittanniŽ de grootste buitenlandse bron van vervuiling.

 

De schade is enorm

In Centraal-Europa zijn reeds duizenden hectaren bos doodziek en klaar om af te sterven (als dat al niet gebeurd is!).

In Noord-Europa zijn er duizenden meren waar door de verzuring geen visje meer in leven kan blijven.

In West-Europa verdwijnen planten- en diersoorten uit kalkarme gebieden, omdat juist in die gebieden de gevolgen van zure regen het eerst te merken zijn.

En alsof dat nog niet erg genoeg is, zorgt het zuur in de bodem ervoor dat giftige metalen, aluminium, cadmium, lood en koper niet langer aan andere stoffen gebonden blijven en dus in het water terechtkomen. In het water dat voorplanten en dieren toch zo belangrijk is!

De schade is dus enorm!!

   

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.