Start
Omhoog

 

 Windenergie

 

Waarom is energie-extensivering noodzakelijk?
Het gebruik van energie in de vorm van fossiele brandstoffen (auto´s, ...) brengt een aantal milieuproblemen met zich mee. De belangrijkste daarvan zijn:

 • het opwarmen van de aarde (broeikaseffect)
 • de verzuringproblematiek ("zure regen")
 • de verspilling van de brandstoffen die uiteindelijk op zullen raken.


Om deze problemen de baas te worden moeten wij gebruik gaan maken van duurzame energiebronnen. 

De belangrijkste daarvan zijn:

 • zonne-energie, hiermee kan je ook het huis en water verwarmen en deze zonne-energie kan worden omgezet in elektriciteit! 
 • waterkracht, met behulp van stuwdammen, stuwmeren en waterkrachtcentrales kan energie worden opgewekt uit het naar beneden stromende water
 • aardwarmte, de temperatuur van de aarde stijgt naarmate je dieper gaat. En door deze natuurlijke bron te gebruiken ben je duurzaam met energie aan het omgaan. 
 • biomassa, bij het verbranden van afval en plantaardig materiaal (biomassa) komt energie vrij
 • warmte en koude opslag, in de zomer sla je de warmte op in zogenaamde waterhoudende zandlagen (aquifers, 50 à 100 meter diep), die je in de winter weer oppompt. En omgekeerd vindt opslag van koude ook plaats
 • windenergie, zogenaamde windturbines wekken d.m.v. de wind energie op.


Waarom komt windenergie steeds meer voor?
Er zijn verschillende redenen om op windenergie over te gaan:
 • De verbranding van fossiele brandstoffen zorgt voor versterking van het broeikaseffect. Om dit te voorkomen moet je of energie besparen of andere energiebronnen gebruiken, zoals zonne-energie en windenergie.
 • Windturbines wekken elektriciteit op zonder uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Deze stoffen zijn medeverantwoordelijk voor zure regen.
 • Het gebruik van brandstoffen neemt jaar op jaar toe. Eindige voorraden worden uitgeput. Willen we onze energievoorziening ook op lange termijn veilig stellen dan moeten we naar een duurzame energievoorziening toe. Ook dat is een reden voor toepassing van windenergie.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van windenergie?
De voordelen van windenergie zijn onder andere:

 • Het levert "schone" elektriciteit (veroorzaakt geen uitstoot van schadelijke stoffen).
 • Het is de goedkoopste vorm van duurzame energie en vervangt voor een deel de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas.
Windenergie leidt dus tot een schoner leefmilieu voor zowel mens als dier.

De nadelen van windenergie zijn onder andere:
 • Windturbines zijn groot en vormen een extra obstakel in het landschap, ze geven het landschap een ander aanzien.
 • Ook kunnen windturbines als hinderlijk worden ervaren, door het geluid of de beweging van de wieken.
 • Er sterven jaarlijks zo'n 20.000 vogels aan de gevolgen van windturbines, dit is echter in vergelijking met het aantal vogellevens dat het verkeer eist (ongeveer 2 miljoen) vrij weinig. Verder zou het leiden tot verstoring van broedvogels.

 

CONCLUSIE
Door de toename van allerlei milieuproblemen moet er aan duurzame ontwikkeling worden gedaan. Dit kan op verschillende manieren waarvan wij er één wat uitvoeriger hebben bekeken, namelijk windenergie. Met deze vorm van duurzame ontwikkeling kunnen wij nu in onze energiebehoefte voorzien zonder die van de volgende generaties in gevaar te brengen. Ook helpen wij zo mee aan een schoner milieu en een vermindering van het broeikaseffect en de "zure regen" .

 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.