Start
Omhoog

 

 De Schelde

 

De Schelde begint met een smal stroompje en onderweg wordt die breder. In Nederland waar hij Westerschelde heet, is hij op zijn breedst. Bij de monding, tussen Vlissingen en Breskens wel vijf kilometer. En die monding zelf verruimt zich tot bijna 20 kilometer. De Westerschelde is meer een zee-arm dan een rivier. De Schelde begint in Noord-Frankrijk, stroomt dan door BelgiŽ en tenslotte door de Nederlandse provincie Zeeland. Hij is 365 kilometer lang. 

Zandbanken en zandplaten.

Hoofd- en nevengeulen zijn onderling gescheiden door zandbaken of zandplaten. Zandbanken zijn ondiepten in een rivier of zee-arm. Zandplaten zijn zandbanken die bij laag water droog vallen. De meeste zijn bij hoog water niet te zien. Er zijn in de Westerschelde plaatselijk zeer diepe putten (troggen). De grootste diepte - ruim 60 meter - komt voor in de bocht bij Borsele en bij Terneuzen. Om bepaalde geul gedeelten op diepte te houden worden elk jaar enkele miljoenen kubieke meters zand weggezogen. Dat is van groot belang voor de scheepvaart. Als het niet gebeurde, zou de zee-arm na verloop van tijd op verschillende plaatsen onbevaarbaar zijn.

 

Geulen.

De Westerschelde staat onder invloed van de getijde beweging. Er is een groot verschil tussen eb (laag water) en vloed (hoog water). Bij Vlissingen bedraagt dat verschil ongeveer 4 meter. Bij elke vloed, dus twee keer per etmaal stoomt er ongeveer 1 miljard kubieke meter zeewater tussen Vlissingen en Breskens de Schelde binnen. Die zelfde enorme hoeveelheid stroomt ook twee keer per etmaal weer naar buiten. Door die stroming ontstaan allerlei geulen. Er zijn hoofd en neven geulen. De hoofdgeulen zijn diep genoeg voor grote zeeschepen. De nevengeulen zijn alleen bevaarbaar voor binnen vaarschepen en vissersboten.

Kanalen.

In 1825 - 1827 werd het kanaal Van-Grent-naar-Terneuzen gegraven. Ondertussen moet het. verbeterd worden. Tussen 1961 - 1968 werd dit kanaal verbreedt en verdiept. Het stadsbestuur van Gent vindt dit kanaal en de sluizen alweer te klein. Ze willen weer dat dit kanaal weer groter wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.