Start
Omhoog

   

 

Lucht kan je niet zien, niet horen, niet ruiken, niet proeven en niet voelen... tenzij het heel hard waait. Daardoor hebben vele mensen de indruk dat lucht niets is. Maar lucht is wel degelijk iets!

 

PROEF 1: lucht is te voelen en te zien

Doe een plastic zak wijd open en sluit de zak dan. Nu zit er dus lucht in je zak. Die zak kun je induwen, maar je kunt hem niet helemaal platdrukken, want de lucht in de zak neemt een bepaalde ruimte in.

 

PROEF 2: lucht heeft een gewicht  

Blaas een ballon flink op. Weeg de opgeblazen ballon op en zeer nauwkeurige weegschaal.

Laat nu de lucht uit de ballon en weeg opnieuw. De lege ballon weegt lichter. Besluit: lucht heeft een gewicht.

Dit is een ander proefje:

Je hebt een stokje van 60 cm lang nodig, een nylondraad, en 2 ballonnen.

Hang de ballonnen door middel van de draad elk aan de uiteinden van de stok. Het stokje moet in evenwicht zijn. Blaas vervolgens 1 ballon op en hang die dan terug op zijn plaats. Wat gebeurt er?

 

PROEF 3: warme lucht stijgt op  

Blaas je ballon nog maar eens op, leg een stevige knoop in het uiteinde en leg de opgeblazen ballon weg op een warme plaats, bijvoorbeeld in de zon of in de buurt van een radiator.

Ga regelmatig voelen of de ballon nog goed opgeblazen is.

Wat merk je?

Door de warmte wordt de ballon harder. Hoe is dat te verklaren?

De meeste stoffen zetten uit als ze warmer worden. Ook lucht. Eenzelfde gewicht aan lucht zal dus bij een hogere temperatuur meer ruimte innemen. Het gevolg hiervan is dat warme lucht opstijgt. En nu weet je meteen ook waarom een heteluchtballon de lucht ingaat. 

Wanneer de buitenlucht door de zon opgewarmd geraakt, gaat die ook opstijgen... en de opengekomen ruimte wordt door kouder geworden lucht ingenomen. Deze verplaatsing van lucht noemt men wind.

 

Lucht  

Lucht is een mengsel van zeer verschillende gassen. 4/5 van de lucht bestaat uit stikstof, en  1/5 bestaat uit zuurstof, dat is dus wat wij nodig hebben om te leven.

Verder bestaat lucht nog uit 0,03% koolstofdioxide en een heleboel zeldzame gassen zoals argon, krypton, neon, radon,...  

Koolstofmonoxyde en koolstofdioxide  

Koolstofmonoxyde is een zeer giftig gas. Dit gas ontstaat door verbranding van kolen en petroleumproducten.

Koolstofdioxide is een heel belangrijk gas van onze atmosfeer. Wij ademen lucht in, halen de zuurtsof eruit en ademen koolstofdioxide uit. Groene planten halen het koolstofdioxide uit de lucht, gebruiken het om er zelf mee te groeien en geven er zuurstof voor in de plaats.

 

Waar komt al de verontreiniging vandaan?

Het grootste deel van de verontreiniging gebeurt door het verkeer. Daarnaast zijn de industrie en de elektriciteitscentrales ook grote boosdoeners!

 

 

Zonder lucht geen leven

Rodn de aarde is er de dampkring, dat is een dikke laag lucht. In die luch zit zuurstof en die zuurstof ehbben we nodig om te leven. Als de dampkring er dus niet was, dan zouden we ook niet kunnen leven!  

De damrking is verdeeld in verschillende lagen:

  • De troposfeer:

Het meeste van alle lucht van de aarde zit in de onderste laag. Die laag noemen we de troposfeer. Ze is ongeveer 10 kilometer dik. Men noemt die ook de weersfeer omdat het mooie en ook het slechte weer ontstaan in de troposfeer.

Alleen in de onderste luchtlaag komt er op natuurlijke wijze leven voor. Alles wat op aarde leeft, moet het dus hebben van de onderste luchtlagen.

 

  • Nog hoger: de stratosfeer:

Boven de troposfeer ligt de stratosfeer.

In de stratosfeer is het erg koud. Een temperatuur van -60įC is daar normaal.

Op ongeveer 25 kilometer hoogte bevindt zich binnen de stratosfeer de ozonlaag. Het ozon daarboven zorgt ervoor dat de gevaarlijke stralingen van de zon niet tot bij ons op aarde doordringt.  

 

  • Van de mesosfeer tot de exosfeer:

Nog hoger, tussen 50 en 80 kilometer boven het aardoppervlak, belanden we in de mesosfeer. De temperatuur daalt in die 30 km met ongeveer 100 graden.

Het deel van de atmosfeer tussen 80 en 400 kilometer hoogte noemen we de ionensfeer. Op deze hoogte komt bij uitzonderlijke omstandigheden het poollicht voor. Hier verbranden meteoren tot vallende sterren en worden radiogolven naar de aarde teruggekaatst.

De exosfeer is de buitenste laag van de atmosfeer rond de aarde. Lucht is daar niet veel meer te vinden. De luchtdruk is er nog maar 1 miljardste van die op aarde!

 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.