Start
Omhoog

   Kernenergie


Al vele jaren heeft kernenergie een belangrijke rol gespeeld in onze samenleving. 

Het begin van kernenergie.


De aarde heeft vele energiebronnen waaronder olie, kolen en gas. Maar waarom zijn ze op zoek gegaan naar een nieuwe energiesoort als we er toch anderen hadden? Wel, deze energiebronnen kunnen op raken na een aantal jaar. Daarom zijn we op zoek gegaan naar iets nieuws.

 

Jarenlang heeft men in de steenkoolmijnen gewerkt. De meeste zijn nu al gesloten!Het begin.
In 1939 werd door de Duitsers Hahn en Strassmann de splijting van uranium-atoomkernen ontdekt. 


Kernenergie in de periode 1940/1950.
In 1942 werd een experiment gehouden met kernenergie in een reactor. Dit experiment was succesvol. 
Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog werd er vooral met kernenergie geexpirimenteerd voor militaire doeleinden. Denk maar eens aan de atoombommen op Hirosjima en Nagasaki.

Kernenergie na 1950.
De ontwikkeling van vreedzame toepassingen van kernenergie is op twee manieren verlopen:

Er zijn kernreactoren ontwikkeld die gebruik maken van natuurlijk uranium. 

Er zijn kernreactoren die met verrijkt uranium worden geladen. 

 

Wat is kernenergie?

Vroeger gebruikte men kolen, olie en gas om elektriciteit op te wekken. Tegenwoordig gebruikt men kernenergie hiervoor. 

In kerncentrales wordt energie geproduceerd door atomen te splijten. 

Bij de kernsplijting komt energie vrij in de vorm van warmte. De warmte kan niet helemaal om worden gezet naar elektrische energie, hierbij gaat 33% verloren. 

Verschillende soorten kerncentrales.

 


Kernreactoren kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. 


Lichtwaterreactoren (LWR’s)
Dit is een verzamelnaam voor alle kernreactoren die licht water als moderatorstof en als koelstof gebruiken. Ongeveer 80% van de kerncentrales in de wereld zijn lichtwaterreactoren. 

Zwaarwaterreactoren
Canada heeft een groot deel bijgedragen aan de ontwikkeling van deze reactor. Zij hadden de eerste zwaarwaterreactor. Hier wordt zwaar water als koelstof en als moderator gebruikt.

Watergekoelde grafietreactoren
De reactor is een Russisch ontwerp dat ookwel wordt aangeduid met de afkorting RBMK.
De RBMK is in het Westen bekend vanwege de kernramp bij Tsjernobyl in 1986. Deze reactor is alleen gebouwd in de landen van de voormalige Sovjet-Unie.
Bij een RBMK kan een veel hoger vermogen worden bereikt dan bij andere reactoren. Dit maakt deze reactor dus gevaarlijk.

Gasgekoelde reactoren
Deze reactoren gebruiken koolstofdioxide of helium als koelgas.
Gasgekoelde reactoren kun je onderverdelen in drie generaties: de Magnoxreactor, de Advanced Gascooled Reactor ( AGR) en de hoge- temperatuurreactor (HTR). Er staan 26 Magnoxreactoren in Engeland en drie in Frankrijk. Deze laatste zijn stilgelegd, wegens het beperkte vermogen. Na 1980 zijn er geen Magnoxreactoren gebouwd.

Snelle reactoren
Hierin word het grootste deel van de splijtingen veroorzaakt door snelle, niet afgeremde, neutronen. 
Kweekreactoren kunnen tot maximaal 60 keer zoveel energie uit dezelfde hoeveelheid uranium halen dan de lichtwaterreactoren. De reden dan er nog niet veel van deze reactoren gebouwd zijn, zijn de hoge kosten en het verzet van de mens.


 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.