Start
Omhoog

   Brugge

 

Wandeling door Brugge

Geschiedenis

In het begin van de 9e eeuw kreeg Brugge zijn naam dankzij de handelsrelatie  met Scandinavië. Het Oud-Noorse woord ‘briggia’ betekent landingsplaats of aanlegkaai. Vanaf de 11e eeuw werd Brugge door haar rechtstreekse toegang tot de zee een internationaal handelscentrum. In Brugge produceerde men zeer degelijk laken dat over heel Europa werd uitgevoerd. Brugge werd een echt commercieel centrum waardoor er veel welstand was.

Hoofdplaats van West-Vlaanderen

Brugge is meer dan alleen de stadskern. In 1971 werden er 7 randgemeenten aan de stad toegevoegd. De oppervlakte van Brugge is nu bijna 13 000 ha. De stadskern is vergroeid met omliggende woonwijken en ten noorden ligt er landbouwgebied.

  

1. We vertrekken aan het stadhuis.

Het prachtige stadhuis van Brugge.

Het Brugse stadhuis is één der oudste stadhuizen van de Nederlanden. Met de bouw van het stadhuis op de Burg  begon men in 1376. Later werd het  nog uitgebreid. Het werd gebouwd in de vorm van een schrijn, een stijl die men onder meer in Leuven terugvindt, met een rechthoekig grondplan, hoektorens en een hoof zadeldak. Dat er genoeg geld was in Brugge, zie je ook aan het imposante rijke ontwerp. Op de eerste verdieping kun je de Gotische Zaal bezoeken, met o.a. een indrukwekkend houten hanggewelf en historische muurschilderingen.

In de Historische Zaal worden een aantal voorwerpen, documenten en schilderijen tentoongesteld die te maken hebben met de geschiedenis van Brugge.

  

2. Via de Blinde Ezelstraat gaan we naar de Vismarkt.

 

De vismarkt.

 

Als we de brug oversteken komen we aan de Vismarkt. Zowel in de gangen van de zuilenrij als in de winkels eromheen wordt het beste wat de zee te bieden heeft aan de man gebracht. Niemand zal raar opkijken als u uit het vuistje een en ander proeft. Elke dinsdag tot en met zaterdag wordt er in de voormiddag dagverse zeevis verkocht. 

 

3. Op het Huidevettersplein stappen we in de boot en varen op de Brugse reien (grachten) tot aan de Stoofstraat.

Het gildenhuis van de Huidevetters
De zuil met het wapenschild van de Huidenvetters.

Wie op het Huidevettersplein de gevels aandachtig bekijkt, ontdekt tal van aardige details.

Vanaf de 19e eeuw kon Brugge weer rekenen op een groots figuur: Guido Gezelle, de priester-dichter. Hij werd op 1 mei 1830 te Brugge geboren. Naast dichter was hij ook historicus, taal- en volksdeskundige en hij was actief in de politiek. Hij drukt zich uit in het West-Vlaams dialect, de taal van zijn geliefde volk. Tijdens de boottocht zie je zijn standbeeld.

Guido Gezelle op het naar hem genoemde plein.

 

4. Via de Noordstraat en Arsenaalstraat komen we aan op het Wijngaardplein. Van hieruit begint de wandeling aan het Minnewater.

Het romantische Minnewater.

Het Minnewater was vroeger erg belangrijk! Het was toen een aanlegplaats voor trekschuiten tussen Brugge en Gent. Er was dus een transportdienst tussen deze twee steden. Ooit  was dit dus een druk kanaal, nu is het een poëtisch meer.

  

5. Vanaf het Minnewater gaan we door naar het Begijnhof.

Het begijnhof trekt tal van toeristen aan.

Via de brug gaan we het begijnhof binnen. Een grenssteen toont aan dat het Begijnhof een afzonderlijke parochie was en speciale rechten had. Op de poort (1776) staat het opschrift ‘sauve garde’. De dienaren van de schout, zeg maar de politie, hadden hier geen bevoegdheid. Dat betekent dat wie in het begijnhof asiel zocht, niet gearresteerd kon worden. Op de poort prijkt ook een beeld van Elisabeth van  Hongarije, bekend om haar liefdadige werken. Het begijnhof bezit verder onder meer nog een renaissancebeeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Wijngaarde. Het beeld boven de deur van de grootjuffrouw (hoofd van het begijnhof) is een kopie; het origineel bevindt zich in de begijnhofkerk. Eenmaal de poort door, zien we links het begijnhuisje, een klein maar aardig museum. In het typische begijnhuisje wordt getoond hoe de begijnen destijds leefden. Wat verderop staat de begijnhofkerk. Wandel gerust eens rond langs de witgekalkte huisjes. Het begijnhof wordt nu gebruikt als klooster door de Orde van Sint-Benedictus. De meeste huisjes zijn van de 17de eeuw.

   

6. Via de Wijngaardstraat, Mariastraat, Gruuthusestraat, Dijver en Wollestraat komen we terecht bij het Belfort.

Het trotse belfort herinnert aan het grootse verleden van de stad.

Het monument van Brugge, de Halle met het Belfort, dateert uit de 14e eeuw. De allereerste Hallen waren waarschijnlijk kleinere, houten gebouwen. Rond 1240 werd er een uitgebreider complex neergezet, maar in 1280 ging de toren in vlammen op, waarbij veel belangrijke documenten verloren gingen. Na de brand werd de toren weer opgebouwd; ditmaal werkte men met steen. Het Belfort en de hallen vervulden  naast een administratieve ook een commerciële functie. Ze waren voorzien van handels- en opslagruimten. Brugge was niet de enige en ook niet de eerste stad die haar hallen van een Belfort voorzag: zo bezat Ieper al in 1230 een belfort. In een tijd waarin de steden economisch en politiek steeds machtiger werden, groeide de behoefte aan dergelijke gebouwen en gezien de economische situatie was er geld voor om ze te bouwen. Vroeger waren het alleen de wereldlijke heersers en de kerk die zich zulke groots opgezette bouwwerken konden veroorloven. Het belfort kan dus gezien worden als een bewijs voor de ontwikkeling van de handel en een symbool van de stedelijke macht.

Het onderste deel van het huidige belfort dateert uit de 13e eeuw. Op de tweede verdieping vind je de vroegere middeleeuwse schatkamer en helemaal boven de 47 klokken van de Brugse beiaard. De 83 meter hoge toren helt al sinds een hele tijd meer dan één meter naar links over. Gelijktijdig met het belfort bouwde men ook de nieuwe torens. De hallen bestaan uit 4 vleugels rond een binnenplaats die men door de poort onder het belfort kan bereiken. De bakstenen muren zijn versierd met beeldhouwwerk en decoratieve elementen in natuursteen, zoals de vensteromlijstingen.

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.