Start
Omhoog

   BelgiŽ

 

Vroeger Als je naar BelgiŽ ging zag je opeens een bordje met douane erop. Als je dat bordje ziet nader je de grens. Voordat je naar de douane gaat kom je bij een grenswisselkantoor, daar kon je geld wisselen in Belgische Franken. Ondertussen zijn er enkele dingen verandert,  de grenzen werden opengesteld en ook de Euro werd ingevoerd waardoor we een gemeenschappelijke munt verkregen met de meeste van onze naburige landen.

Introductie:

  • GROEN BELGIň

BelgiŽ heeft een vrij zacht, en toch wel vochtig klimaat, dankzij de nabije Noordzee. Dit gecombineerd met een vruchtbare bodem levert wisselende landschappen op waarin alle tinten groen te vinden zijn. Ideale omstandigheden dus voor de land- en tuinbouw, zoals de graan-aardappel-en bietenteelt, de veehouderij en de daarmee verbonden zuivelindustrie.

 

Er bevinden zich ook kampioenen onder deze producten, zoals de "azalea" waarvan dit land de grootste producent ter wereld is. 

Wie kent het witloof niet dat door BelgiŽ ontdekt werd. Men noemt het dan ook wel Brussels lof. 

 

  • GELD, VLAG EN GODSDIENST

In BelgiŽ betaal je met Belgische Franken. Er zijn munten van 1 frank, 5 frank, 20 frank, 50 frank, en biljetten van 100 frank, 500 frank, 1000 frank, 2000 frank en 10 000 frank.

1 Belgische Frank.
5 Belgische Franken.
20 Belgische Franken.
100 Belgische Franken.
500 Belgische Franken.
1000 Belgische Franken.

De Belgische vlag heeft 3 verticale banen, in zwart, geel en rood. BelgiŽ is ook een rooms - katholiek land. Bijna iedereen is rooms - katholiek. Ze hebben langs de straten en gebouwen Maria of Jezusbeeldjes staan. Deze godsdienst heeft veel invloed op het land.

 

  • DE TAALGRENS

In BelgiŽ hebben ze geen eigen taal, ze spreken namelijk 3 talen: Nederlands, Frans en ook een beetje Duits.

Op een bord langs de weg staat "LiŤge". LiŤge is een Frans woord voor Luik. In BelgiŽ worden 3 talen gesproken "Frans, Nederlands en Duits". Midden in het land loopt de taalgrens. In het Zuiden spreken ze Frans en Duits, en in het Noorden Nederlands. Het Nederlands die ze in Vlaanderen spreken noemen we Vlaams. De mensen daar worden ook wel Vlamingen genoemd. De mensen die Frans spreken worden Walen genoemd. Soms is het lastig om in een land te wonen waar men verschillende talen spreekt. Ook moet de regering zorgen dat alles in verschillende talen verschijnt. Het kost ook veel meer tijd en geld. Het zou veel makkelijker zijn als de Belgen voor ťťn taal kozen. Maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Want de Vlamingen vinden hun taal mooier dan die van de Walen. En de Walen vinden hun taal weer mooier dan die van de Vlamingen. Men zegt ook wel dat er in BelgiŽ een taalstrijd woedt (onrustig).

De taalgrens loopt ongeveer vanaf Zuid-Limburg in Nederland, naar Duinkerke in Frankrijk. In provincies ten noorden van deze taalgrens wordt Nederlands gesprokken en in de provincies ten zuiden wordt Frans gesproken.

 

  • HEUVELS

BelgiŽ heeft een prachtig landschap. Er liggen veel heuvels. Die heuvels zijn ongeveer 150 meter hoog. In het Zuiden zijn ze soms 600 meter hoog. De grootste heuvels liggen in de Ardennen. De Ardennen grenst in het oosten aan West Duitsland en Luxemburg. De Ardennen is een bosrijke streek. In de Ardennen zijn veel fabrieken zoals: "metaalfabrieken". In de Ardennen wordt veel metaal gevonden. (Steenkool wordt er ook gevonden)

 

  • GEZELLIGE MENSEN.

Buitenlandse toeristen merken al snel dat ze gezellige mensen zijn die Belgen Die graag een praatje maken vooral als er een glaasje bier bij is. Cafťs zijn er ook heel veel, niet alleen in de steden maar ook op het platte land. De Belgen zijn trots op hun land ook al is het zo klein. Het speelt in de wereld een grote rol. Het is een vrij en onafhankelijk land.

  • GESCHIEDENIS

Nederland en BelgiŽ vormden in 1815 tot 1839 ťťn land. 24 Jaar waren BelgiŽ en Nederland een natie. (een land). De koning die regeerde over BelgiŽ en Nederland heette koning Willem I. Tussen de 2 landen was een groot verschil in handelwijzen. De Belgen vonden het helemaal niet fijn om bij Nederland te horen. In het zuiden brak toen een opstand uit. In augustus 1831 versloeg de koning de opstandige Belgen. 8 jaar later werd BelgiŽ en vrij land. 

 

  • STEDEN EN PROVINCIES

Brussel is de hoofdstad van BelgiŽ. Brussel heeft meer dan 1.000.000 inwoners. In Brussel kun je ook veel oude gebouwen bekijken. Je kunt voor oude gebouwen ook in andere steden terecht, bijvoorbeeld Brugge. BelgiŽ heeft 10 provincies waarvan 5 Waalse en 5 Vlaamse provincies: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Namen, Henegouwen en Luxemburg.

 

Meer Detail

OfficiŽle naam: Koninkrijk BelgiŽ/Royaume de Belgique
Volkslied: ĎAprŤs des siŤcles d'esclavageí (la BrabanÁonne)
Nationale feestdag: 21 juli (nationale dag)
Oppervlakte: 31.000 km≤ (1997) (Bron: Eurostat Jaarboek 1997)
Taal: Nederlands, Frans en Duits
Hoofdstad: Brussel
Regeringszetel: Brussel; Deze stad wordt ook wel de hoofdstad van Europa genoemd omdat de Europese Commissie en het Secretariaat-Generaal van de Raad van Ministers er zetelen, de commissie- en fractievergaderingen van het Europees Parlement er plaatsvinden en omdat het NAVO-hoofdkwartier zich nabij Brussel bevindt.
Regionale indeling:
Provincies
BelgiŽ is onderverdeeld in 9 provincies- Antwerpen, Brabant, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

(la BrabanÁonne)

OfficiŽle tekst (Nederlands)


O dierbaar BelgiŽ,
o heilig land der Vadren,
onze ziel en ons hart zijn U gewijd.
Aanvaard ons kracht en bloed van ons adren,
wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
wees immer U zelf en ongeknecht.
Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht.
Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht.
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht.
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht.

OfficiŽle tekst (Frans)

Noble Belgique, ŗ jamais terre chťrie,
A toi nos coeurs, ŗ toi nos bras.
Par le sang pur rťpondu pour toi, patrie,
Nous le jurons d'un seul cri: tu vivras.
Tu vivras, toujours grande et belle,
Et ton invincible unitť,
Aura pour devise immortelle:
Le Roi, la Loi, La libertť.
Aura pour devise immortelle:
Le Roi, la Loi, La libertť.
Le Roi, la Loi, La libertť.
Le Roi, la Loi, La libertť.

 

 

Belangrijke steden (1995)

Stad Aantal inwoners
Antwerpen 477.000
Brussel 951.600
Luik 307.600
Gent 250.500
Charleroi 222.200

(Bron: BelgiŽ LandenoriŽntatie EVD)

Bevolking

Aantal inwoners (1999): 10,175 miljoen
Bevolkingsdichtheid (1999): 333 inwoners per km≤
Hierrmee behoort BelgiŽ tot ťťn van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. De verstedelijking heeft zich ver doorgezet, 96,5% woont in stedelijk gebied tegen 3,5% in landelijk gebied.

Bevolkingsspreiding:
Het grootste gedeelte van de Vlaamse bevolking leeft in het gebied dat gevormd wordt door de driehoek Antwerpen - Brussel - Leuven. In WalloniŽ is de bevolkingsdichtheid het grootst op de industrie-as Bergen - Charleroi - Luik. Ten zuiden van deze as is de bevolkingsdichtheid kleiner. De vijf grootste stedelijke agglomeraties herbergen ruim 20 % van de Belgische bevolking. (Bron: BelgiŽ LandenoriŽntatie, EVD)

Leeftijdsopbouw bevolking (1997)

Leeftijd Percentage van de bevolking
0 - 15 jaar 18
15 - 24 jaar 13
25 - 49 jaar 37
50 - 64 jaar 16
65 - 79 jaar 13
80 jaar en ouder   3,7

(Bron: Eurostat Jaarboek 1998/1999)

Bevolkingssamenstelling (1996)

Nationaliteit Percentage van de bevolking
Belgen 91,0
Italianen 2,08
Marokkanen 1,38
Fransen 0,99
Overige       4,45

 (Eurostat Jaarboek 1998/1999)

Prognose bevolkingsgroei (1997):
Eurostat geeft een hoge en een lage schatting:

Hoog:
2000: 10,332 miljoen
2020: 11,27  miljoen

Laag:
2000: 10,171 miljoen
2020: 9,898  miljoen

Levensverwachting bij de geboorte (1996):
Mannen: 73,8 jaar
Vrouwen: 80,5 jaar
(Bron: Eurostat Jaarboek 1998/1999)

Top

Politiek en Openbaar Bestuur

Staatsvorm: Constitutionele monarchie
Staatshoofd: Koning Albert (sinds 9 augustus 1993)
Regering: De Belgische regering wordt gevormd door de  VLD, PS, PRL-FDF-MCC, SP, Ecolo en Agalev.
Regeringsleider: Guy Verhofstadt  (Sinds 13 juni 1999) VLD

Parlement: Het Belgische parlement bestaat uit een Kamer van Volksvertegenwoordigers (150 leden) en een Senaat (71 leden). Elke vier jaar worden voor beide verkiezingen gehouden waarbij de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers direct gekozen worden door middel van evenredige vertegenwoordiging. Van de Senaat worden 40 leden op dezelfde wijze gekozen als de leden van de Kamer; 31 leden worden indirect gekozen door de 40 gekozen leden. Vanaf het 18e levensjaar zijn de Belgen kiesgerechtigd. Zij zijn dan verplicht te gaan stemmen.

In BelgiŽ is net als in Nederland coalitievorming altijd noodzakelijk geweest om een regering te kunnen vormen. Coalitievorming is in BelgiŽ echter geen soepel lopend proces. Met name de vele tegenstellingen tussen Vlaanderen en WalloniŽ zijn daar debet aan. Deze tegenstellingen hebben er toe geleid dat er afzonderlijke Vlaamse en Waalse politieke partijen zijn ontstaan en dat nationaal opererende partijen zijn verdeeld in Waalse en Vlaamse kampen.

Al vanaf haar ontstaan in 1830 wordt de Belgische samenleving gekenmerkt door deze sociale, economische en geografische verdeeldheid langs linguÔstische lijn.

De toenemende interne spanningen die voortkwamen uit deze verdeeldheid leidden ertoe dat in 1970 werd besloten tot een staatshervorming. Door deze hervorming kan BelgiŽ nu gezien worden als een federale staat, bestaande uit Gewesten en Gemeenschappen. De Gewesten zorgen voor een geografische deling van BelgiŽ en zijn vooral bevoegd op het terrein van de economie. De Gemeenschappen omvatten de verschillende taalgroepen in BelgiŽ. Zij hebben met name bevoegdheid ten aanzien van cultuur.

 Munteenheid: Euro

Europese Integratie

Toetreding:

Benelux-Verdrag (1948)
Voor BelgiŽ begon de Europese integratie eigenlijk al tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het met de regeringen van Luxemburg en Nederland de afspraak maakte om na het einde van de oorlog (op voornamelijk economisch gebied) te gaan samenwerken. Dit leidde tot de ondertekening van het Benelux-verdrag met Luxemburg en Nederland op 5 september 1944 waarin tot oprichting van een douane-unie tussen de drie landen werd besloten. Dit samenwerkingsverband ging op 1 januari 1948 van start.

EGKS (1951)
Al snel gingen er ook in de rest van Europa stemmen op tot integratie van de Europese staten. Op initiatief van Jean Monnet, directeur van het Franse Planbureau, deed de minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman in 1950 een voorstel tot de oprichting van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Voor BelgiŽ waren economische redenen zeer belangrijk bij het besluit om mee te doen aan deze gemeenschap. BelgiŽ was een land dat veel exporteerde en daarom baat had bij een stabiel en rustig Europa. Tijdens de onderhandelingen die zouden leiden tot de oprichting van de EGKS pleitten de Beneluxvertegenwoordigers vooral voor de oprichting van een Ministerraad en voor een Europees Hof van Justitie. De EGKS‑verdrag werd in 1951 ondertekend door BelgiŽ, Duitsland, Frankrijk, ItaliŽ, Luxemburg en Nederland.

Verdragen van Rome (1957)
Toen de EGKS een succes bleek te zijn, werden er verschillende plannen ontwikkeld voor verdere integratie binnen Europa. Eťn voorstel kwam van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Beyen en de Belgische minister Spaak. Hun idee was de Europese economie in zijn geheel te integreren, zoals al eerder in de Benelux was gebeurd. Ook de Fransman Monnet, die het voorstel voor de EGKS had ontworpen, ontwikkelde een plan tot verdere integratie van de Europese economie. Hij pleitte voor de oprichting van een gemeenschap op het gebied van de kernenergie. Kolen werden namelijk langzamerhand een minder belangrijke energiebron, terwijl de kernenergie in opkomst was. Van de Amerikaanse bombardementen op de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima had men echter wel geleerd dat kernenergie ook een zeer vernietigende werking kon hebben. Het was dus zeer belangrijk dat deze energiebron uitsluitend voor vreedzame doeleinden gebruikt zou worden. Deze Europese Gemeenschap voor de Atoomenergie die Monnet voorstelde zou hier dan ook voor moeten zorgen. Uiteindelijk werd in het Spaak Rapport de aanbeveling gedaan om, met uitzondering van de sector van de kernenergie, over te gaan tot algehele integratie van de Europese economie.

Op 25 maart 1957 werden in Rome de zogeheten Verdragen van Rome door de zes leden van de EGKS ondertekend, waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom) werden opgericht. De EEG zorgde voor de oprichting van een douane‑unie tussen de zes landen, net als al eerder het geval was geweest tussen de leden van de Benelux. De doelstelling van de EEG ging echter verder. Het plan was te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke markt, waarin een vrij verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten zou bestaan.

EMU: In haar convergentieverslag van 1998 heeft de Europese Commissie onderzocht of de verschillende EU-lidstaten voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan de derde en laatste fase van de EMU (Economische en Monetaire Unie). De conclusie van de Commissie ten aanzien van BelgiŽ was dat het zijn buitensporige overheidstekort heeft gecorrigeerd en dat het zodoende aan de gestelde voorwaarden voldoet. BelgiŽ zal dus deelnemen aan de derde en laatste fase van de monetaire integratie. (Bron: Euro 1999, Europese Commissie)

West-Europese Unie (WEU):
BelgiŽ is lid van West-Europese Unie sinds deze werd opgericht in 1955.

Schengen:
Het Verdrag van Schengen is in BelgiŽ van kracht. Op 14 juni 1985 ondertekende BelgiŽ, samen met Duitsland, Frankrijk en de overige Benelux-landen, het Akkoord van Schengen.

 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.