Start
Omhoog

   Afval

 

Teveel afval

Tot in de helft van de 20e eeuw was er nog niet teveel afval: vooral huishoudelijk afval. Men stortte het afval buiten de stad en na enkele jaren zeefde men het afval dat nog overbleef eruit en als meststof op het land gebruiken.

Maar later kwamer veel afval bij die voor altijd op de stortplaats bleven liggen. Daardoor begon de afvalberg steeds groter te worden en moest men constant op zoek naar nieuwe stortplaatsen!

Maar er is niet overal plaats voor zoŽn grote stortplaats, en de mensen willen al helemaal geen stortplaats bij hen in de buurt! Naar zoŽn stortplaats komen heel vele dieren, denk maar aan kokmeeuwen, ratten en vliegen. Zij vinden daar veel en lekker voedsel. Doordat er veel voedsel is, zullen ze zich ook sneller voortplanten!  

  Oplossing voor ons afvalprobleem

Het eerste wat we kunnen doen, is de afvalberg verkleinen. Het huishoudelijk vuil laat men door een breekmolen gaan waar  het huisvuil in stukjes wordt geslagen. Het enige wat hier goed aan is, is dat het vuil minder plaats inneemt.

Wat we nog kunnen doen, is ons huisvuil verbranden. En daarvoor werden er verbrandingsovens gebouwd. Alles werd dus verbrand en er bleef alleen een hoopje as achter! Maar bij het verbranden komen er veel giftige stoffen vrij. De rook en de gassen die bij het verbranden vrij komen zijn namelijk giftig! Deze zijn dus gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier!

 

Industrieel afval  

De industrie heeft ook enorm veel afval. Het vervelendste is dan nog dat deze meestal zware giftige stoffen bevatten! Als deze stoffen verbrand worden, kunnen die het milieu veel schade berokkenen. Veel bedrijven storten hun vuil maar ergens, maar dit is al even gevaarlijk, en het is verboden!!

Toch zijn er al oplossingen! Zo bestaan er bijvoorbeeld middelen om alle schadelijke en gevaarlijke stoffen uit de rook te halen voordat die uit de schoorsteen komt. Ook is het mogelijk door het gebruik van aangepaste ovens minder giftige rook te ontwikkelen.

Recycleren

Recycleren wil zeggen dat men afvalstoffen gebruikt om er nieuwe dingen van te maken. We noemen dat herbruiken. 

Bijvoorbeeld:

Van oud papier kan nieuw papier gemaakt worden. Dat papier noemt men kringlooppapier.

Glas is gemakkelijk tot nieuwe glasproducten te hervormen. Dat spaart veel grondstoffen uit, en bovendien zal de stortplaats minder vlug vol geraken, want glas vergaat niet!

Oude metalen zijn zonder grote problemen opnieuw te smelten om als grondstof voor nieuwe producten te dienen.

Keuken- en tuinafval kan tot compost verwerkt worden.

Natuurlijk kan je afval pas recycleren als het vooraf gesorteerd is. In vele gemeenten vind je speciale containerparken: bakken voor glas, plastic, blik,...

Ook voor chemische stoffen, verfresten, elektronische toestellen, batterijen, geneesmiddelen en alles waarvan we weten dat het niet in het milieu thuishoort, bestaan soms afzonderlijke ophaaldiensten.

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.