Start
Omhoog

   De walvis

 

Wat is een Walvis nu eigenlijk?

Een walvis is een zoogdier dat, samen met de dolfijnen en bruinvissen, behoort tot de orde der walvisachtigen. Waarschijnlijk komt de naam walvis van het Noorse woord 'hval', wat fontein betekent. Met die fontein bedoelt men de waterwolk die verschijnt wanneer walvissen boven water komen om te ademen. Een andere herkomst kan het woord 'hwael-vis' zijn, wat wielvis betekent en verwijst naar de wielachtige manier waarop het dier zich door het water beweegt.

Wanneer je nu een wetenschappelijk antwoord wil op de vraag: 'Wat is een walvis?', bijvoorbeeld een blauwe vinvis, dan is het antwoord:

De blauwe vinvis behoort tot de familie van de vinvissen die bestaat uit zes soorten: de gewonen vinvis, de Noordse vinvis, de Bryde-vinvis, de dwergvinvis, de bultrug en de blauwe vinvis. Deze walvisfamilie maakt deel uit van de onderorde der baardwalvissen. Samen met de tandwalvissen vormen ze de orde van de walvisachtigen.


60 miljoen jaar geleden.

Historisch bekeken is de walvis een zoogdier dat 60 miljoen jaar geleden opnieuw in zee ging leven. Daar heeft het dier een enorme aanpassing ondergaan en werd het een uniek zeezoogdier. Die aanpassing aan het water was zo succesvol dat er zich 79 verschillende soorten walvisachtigen ontwikkelden. Overal voelden ze zich thuis: in kustwateren en rivieren, maar ook in de diepzee en de ijskoude poolzeeŽn.

We weten nog lang niet alles over deze fantastische dieren. De mens maakte er de voorbije eeuwen meedogenloos jacht op, tot uitstervens toe. Vandaag zijn ze een symbool geworden in de strijd voor de bescherming van de oceanen. Over heel de wereld voeren mensen actie om dit reusachtige maar elegante en intelligente dier te laten voortleven op aarde.

De harpoenkanonnen van de walvisjagers vormen helaas niet het enige gevaar voor de walvis. De vervuiling van de zee door giftige stoffen, de klimaatveranderingen en de aantasting van de ozonlaag zijn ook levensbedreigend voor de zeezoogdieren. Daarnaast sterven duizenden kleinere walvissen in veel te grote vissersnetten. De strijd voor het behoud van de walvis is dus nog lang niet afgelopen.

Wetenschappers staan nog voor tal van mysteries. Ze zijn het er bijvoorbeeld nog niet over eens waarom tal van walvissoorten zingen, wat de functie daarvan is. Ook over hun echolocatiesysteem en de soms plotse strandingen is het laatste woord nog niet geschreven. 

 

Klik hier voor een spreekbeurt over "walvissen"

Klik hier voor een 2de spreekbeurt over walvissen

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.