Start
Omhoog

   Vissen

 

 

(tekening van Anita Engelen)

 

 Hoe ademen vissen?

Behalve enkele uitzonderingen, zoals de longvis, zijn vissen niet in staat zuurstof uit de lucht op te nemen, zoals mensen doen. Dat betekent dus dat ze buiten het water meteen doodgaan.

Maar ook in het water zit zuurstof. Vissen openen en sluiten voortdurend hun bek om water binnen te krijgen, en met behulp van hun kieuwen halen ze daar de zuurstof uit.

Niet in al het water zit evenveel zuurstof. Zo bevat koud en snelstromend water veel meer zuurstof dan warm en stilstaand water. Die hoeveelheid zuurstof in het water bepaalt mee welke vissen er kunnen leven. Forellen bijvoorbeeld hebben zeer veel zuurstof nodig, terwijl karpers minder zuurstof nodig hebben.

 

Wat is een school vissen?  

Een school vissen is een grote groep vissen van dezelfde soort. 

In zoŽn school beweegt elke vis zich in dezelfde richting, en zodra er ergens onraad dreigt, wordt de groep nog dichter. In zoŽn wirwar van flitsende lichamen wordt het voor een rover immers moeilijk om een keuze te maken.

Niet alle vissen zwemmen in scholen. Haringen doen dat wel. In de school zwemmen ze allemaal op gelijke afstand van elkaar. Ze hebben voldoende ruimte om te zwemmen, maar niet om zich om te draaien.  

 

 

Een school vissen.

 

 

 

Kunnen vissen geluiden maken?

Het gezegde 'zo stom als een vis' gaat niet voor alle vissen op! Sommige vissen kunnen wel degelijk met elkaar praten door middel van geluidssignalen. 

Haringen bijvoorbeeld laten een fijn gesjirp horen dat op een bericht in morsecode lijkt. Men heeft al enkele berichten kunnen ontcijferen: alarm, roofvissen in zicht, opgelet, verzamelen van de school, veranderen van richting,...

 

Hoe zwemmen vissen?

Vissen zijn heel goed aangepast om te zwemmen. Ze hebben een licht geraamte en een gestroomlijnd lichaam waardoor ze in het water weinig weerstand ondervinden. Ze hebben ook een speciaal zwemorgaan: de zwemblaas. Dit is een soort zakje dat uit 1 of 2 kamers bestaat. Door die blaas met meer of minder lucht te vullen, kan de vis in het water zweven, stijgen of dalen. Bij sommige vissen, zoals haaien, roggen en platvissen, ontbreekt die zwemblaas. Ook de verschillende vinnen spelen een rol bij het zwemmen. De sterke staartvin zorgt voor het voortbewegen, de andere vinnen dienen ook om te sturen, te remmen of op dezelfde plaats te blijven.

 

Kunnen vissen ook lopen?

De meeste vissen verplaatsen zich al zwemmend door het water, maar er zijn ook vissen die hun vinnen gebruiken als poten.

Een voorbeeld van zoŽn lopende vis is de knorhaan. Hij gebruikt de losse vinstralen van zijn borstvinnen om over de bodem te lopen. Tegelijk kan hij met die vinstralen ook de bodem aftasten op zoek naar ingegraven prooidieren.

 

Bestaan er ook trekvissen (zoals trekvogels) ?

Net zoals vogels zijn er ook vissen die trekken. Kabeljauwen, makrelen, haringen en vele andere soorten zoeken in de winter warmer water op. 

De beroemdste trekvissen zijn de zalmen. Een jaar of twee na hun geboorte in een bergstroom, trekken ze naar zee. Soms leggen ze daarvoor een afstand van enkele duizenden kilometers af. Na enige jaren, als ze goed doorvoed en sterk zijn, trekken ze de rivieren op. Ze zwemmen stroomopwaarts naar de plaats waar ze uit het ei kwamen. Om die weg naar hun geboorteplaats te vinden, gebruiken ze hun reukorgaan. Want ze herinneren zich uit hun  jeugd de bijzondere geuren van het water waarin ze de tocht naar zee maakten.

 

De zalm

(tekening van Anita Engelen)

 

 

Hebben vissen tanden?

De meeste vissen hebben zeer veel tanden. Soms vind je die in de boven- en onderkaak, zoals bij de goudvissen.

De meest gevreesde tanden zijn die van de haai. Sommige soorten hebben wel 5 rijen scherpe, driehoekige tanden. Als hun tanden afslijten, vallen ze uit en worden ze vervangen door nieuwe, die iets groter zijn dan de vorige. De tanden van de mensenhaai kunnen wel 8 cm lang zijn!!    

Hoe worden visjes geboren?

Een aantal vissoorten, zoals sommige haaien, zijn levendbarend (zoals bij de mens). Dat wil dus zeggen dat ze hun jongen levend ter wereld brengen. De meeste vissen echter leggen eitjes. Dat noemt men kuit schieten.

Het vissenwijfje zet haar eitjes in het water af. Die eitjes hebben geen schaal. Daarna stoot het mannetje in de omgeving van de eitjes zijn zaadcellen uit. Deze hebben een staartje waarmee ze naar de eitjes kunnen zwemmen om die te bevruchten. Uit elk bevrucht eitje kan vervolgens een visje groeien.

Vissenwijfjes leggen soms wel duizenden eieren, maar die worden niet allemaal grote vissen. Vele eieren en jonge vissen worden opgegeten door andere vissen en dieren.

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.