Start
Omhoog

   Schaaldieren

 

Waar vind je schaaldieren?

Schaaldieren, zoals krabben, kreeften, en garnalen hebben geen geraamte, maar wel een uitwendig skelet.

De meeste leven in zee, maar ook in zoet water vind je kleine kreeft- en garnaalsoorten.

Schaaldieren zijn niet zo goed bestand tegen uitdroging, maar toch hebben enkele soorten zich ook aan een leven op het land aangepast. Een daarvan is de pissebed, die je kunt vinden op vochtige plaatsen, onder bladeren en stenen. Vocht is voor de pissebed van levensbelang, want in een droge omgeving is een pissebed al na 2 uren dood!

 

De krab
De kreeft
De pissebed

(foto van Gerrit Tyberghein)

De garnaal

Hoe kunnen schaaldieren groter worden?

Krabben, kreeften, garnalen leven in een soort van pantser. Maar net zoals een jas, groeit dat pantser niet mee. Wordt het dier te groot, dan barst het pantser open.

Gelukkig zit onder het oude pantser al een nieuw pantser klaar. Het is nog erg week, en daarvan maakt het dier gebruik om snel te groeien. ZoŽn week pantser is immers nog rekbaar.

Op het strand vind je soms lege pantsers van krabben. Dat hoeft dus niet te betekenen dat het diertje dood is!

 

Waarvoor dienen de poten van een garnaal?

Hoewel garnalen in het water leven, zwemmen, ze maar zelden. Meestal lopen ze met hun achterste poten over de zeebodem, op zoek naar voedsel. Hun voorste poten hebben soms schaartjes. Daarmee onderzoeken ze elk voorwerp.

Wie ooit garnalen heeft gegeten, heeft zeker ook aal gezien dat bij sommige diertjes tussen de achterpoten hele trossen eitjes zitten. Die eitjes worden door de wijfjes 1 tot 3 maanden lang met zich meedragen, afhankelijk van het seizoen.

 

Hebben alle weekdieren schelpen?

Weekdieren hebben een heel week lichaam, maar de meeste hebben schelpen die voor bescherming zorgen. Denk maar aan de slak met zijn huisje en aan de mossel die met 2 schelpen door het leven gaat.

Ook zijn er weekdieren waarvan de schelp binnenin het lichaam zit. Dat is het geval bij vele inktvissoorten. Hun schelp vind je soms op het strand. Het is een dunne kalkachtige plaat die men ook wel 'zeeschuim' noemt.

Maar er bestaan ook weekdieren die helemaal geen schelp hebben, zoals octopussen en naaktslakken. Zij beschermen zich op een andere manier tegen hun vijanden.

 

Waar komen de lege schelpen op het strand vandaan?

Schelpdieren die langs de kust leven, hebben een zwaar bestaan. Ze voeren een voortdurend gevecht tegen de golfslag en de branding.

Als het water zich bij eb terugtrekt, graven de diertjes zich in het zand in en sluiten ze hun schelp. Op die manier drogen ze niet uit. Maar sommige zijn niet vlug genoeg en vallen ten prooi aan zeevogels. Deze pikken het diertje uit de schelp, die leeg achterblijft.

 

(tekening van Anita Engelen)

 

 

Kunnen mossels zwemmen?

Tweekleppige dieren, waartoe ook de mossels behoren, zijn niet echt uitgerust om te zwemmen. De meeste leven immers op de bodem en hebben een voet om zich in te graven of om sprongen mee te maken.

Mossels leiden zelfs een zittend bestaan. In hun voet zit een klier die een groot aantal taaie draden kan afscheiden. Die draden verharden in het zeewater en vormen een bundel die men baard noemt. Met die baard hecht de mossel zich vast aan de rotsen.

 

 

 

 

(tekening van Anita Engelen)

 

 

 

 

 

  1. Kokkel
  2. Nonnetje
  3. zaagje
  4. venusschelp
  5. tapijtschelp
  6. zwaardschede
  7. boormossel
  8. gewone mossel
 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.