Start
Omhoog

   PiranhaTanden

De piranha's hebben zware kaken met grote spitse, scherpe tanden, die zo dicht tegen elkaar staan dat het een beetje lijkt op een zaag. Als één tand versleten is, moet de gehele rij vervangen worden. 

Lichaam

De vissen hebben een schijfvormig lichaam.

Gevaar
Piranha's zijn roofvissen uit het zoete water van tropisch Zuid-Amerika. Normaal eten piranha's vissen, vooral zieke en gewonde dieren, zelfs hun eigen soortgenoten! 


Van de 18 soorten piranha's zijn er 3 soorten gevaarlijk voor mens en dier. Het zijn S. piraya (Rio San Francisco), S. ternetzi (Rio Paraguay) en S. nattereri Amazonestroomgebied. Deze soorten kunnen gevaarlijk worden als zij opgesloten zijn in een klein riviergedeelte, waardoor ze niet genoeg eten hebben. Als ze dan gelokt worden door de geur van bloed in water, worden ze razend. Zij zullen dan deze prooi aanvallen en opeten. De andere soorten piranha's zijn niet zo gevaarlijk. In vele streken zwemmen en baden Indianen in rivieren waarin piranha's leven. Bij de vangst van piranha's moet men wel oppassen voor de vingers!

 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.