Start
Omhoog

   De Haas

 

  • Beschrijving

Bij de haas vallen de lange oren op! Ze hebben lange en krachtige achterpoten, de grote ogen die zijdelings geplaatst zijn en het opvallende staartje dat bovenaan boven zwart en onderaan wit is (pluim). 

Een volwassen haas kan 3,5 tot 5 kg wegen.

Kleur en gewicht hangen af van het gebied waarin het dier leeft. Op kleigronden is het gewicht van de haas wat groter dan op zandgronden. 

De zintuigen zijn goed ontwikkeld. Gehoor, reuk en gezicht zorgen voor de beste verdediging van het haas, namelijk de snelle vlucht naar veilige plekken. Het mannetje heet rammelaar, het vrouwtje noemt men moer.

  • Voorkomen

De haas komt vrijwel overal in BelgiŽ en Nederland voor en is voor jagers dan ook een interessante wildsoort om te bejagen. 

  • Biotoop

De haas geeft de voorkeur aan open terrein met dekking in de vorm van hoog gras onder omheiningen, ruige slootkanten en hagen met ondergroei. 

 

  • Gedrag

De haas is zeer waakzaam. Zijn schutkleur beschermt hem vaak: Zijn pels heeft ongeveer dezelfde kleur als de omgeving waarin hij leeft waardoor hij niet opvalt.

 

  • Voortplanting

Van december tot en met september kunnen de moerhazen (vrouwtjes) drachtig (=zwanger) zijn. De bevruchting vindt dus een groot deel van het jaar plaats. Het rammelen (dat is slaan met de voorpoten, waarbij vlokken hazenhaar worden achtergelaten) is lang niet altijd een inleiding tot een paring, maar ook een aftasten van de onderlinge verhoudingen door jonge dieren. Een gezonde moerhaas werpt per jaar gemiddeld 11 jongen, die bovengronds zullen moeten overleven. Het aantal jongen per worp kan variŽren van 1 tot 4. Tussen 2 worpen liggen ongeveer 48 dagen. Jonge hazen worden met geopende oogjes en volledig behaard geboren. Ze verspreiden zich van de geboorteplek in het veld. 

  • Voedsel

De moerhaas zoogt en verzorgt maar 1 keer per dag de jongen. Een uur na zonsondergang verschijnt de moerhaas op de geboorteplek.

Door ziekten, ongunstige weersomstandigheden, vossen, verwilderde katten en kraaiachtigen, doodmaaien door machines, ..., is de sterfte in de eerste levensmaand ongeveer 50 procent.

De 'verbetering' van de graslanden leiden tot een grote verslechtering van het voedselaanbod. Ouderwetse grassoorten, klavers en kruiden zijn belangrijk voor een goede conditie van de haas. In Duitsland zijn gras- en kruidenmengsels ontwikkeld die in stroken worden ingezaaid om de voedselsituatie van het haas te verbeteren.

 

  • Leeftijdsaanduiding bij hazen

Wanneer we willen weten hoe oud een haas is, tasten we met onze vinger de loper boven het polsgewricht af. Als daar een duidelijk voelbaar knobbeltje zit, dan is de haas ongeveer 5 maanden oud. Is het knobbeltje haast niet meer te voelen, dan is het haas tussen 5 en 11 maanden oud. Als er geen knobbeltje meer te voelen is, dan is hij minstens 11 maanden oud.

  • Beheer

In het open agrarische landschap is het meestal de landbouwer/grondgebruiker die met de keuze van de gewassen (bouwland) en de manier waarop het grasland wordt gebruikt (maaien of begrazen), bepaalt hoeveel hazen gebruik kunnen maken van hun leefgebied. 

 

  • Jacht

De jacht op hazen is open van 15 oktober tot en met 31 december. Goed hazenbeheer betekent ook een verstandige en gedisciplineerde bejaging. Als na een oppervlakkige telling een te lage stand blijkt (bijvoorbeeld na ernstige verliezen door hoogwater, ziekte of te laat ontdekte stroperij), moet de jacht worden afgelast. Nooit mag meer dan 40 tot maximaal 50 procent van de hazen geschoten worden. 

 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.