Start
Omhoog

 

Hollandse Garnaal (Crangon Crangon)

Officieel wordt deze garnaal de Noordzeegarnaal of grijze garnaal genoemd.


De Noordzeegarnaal behoort tot de familie van de zandgarnalen. Een familie van vrij kleine, tamelijk somber gekleurde garnalen uit koude tot gematigde streken. Wereldwijd zijn er ongeveer 1.950 verschillende garnalenfamilies te onderscheiden. Vooral in Noordwest-Europa wordt op garnalen gevist.

Uiterlijk
De gemiddelde lengte van de Noordzeegarnalen is 5 tot 7 centimeter; ze hebben een doorschijnend lichaam, grijsbruin van kleur. De garnalen kunnen drie- tot vijf jaar oud worden.

Noordzeegarnalen verschillen niet alleen in kleur en grootte van de andere soorten die in de viswinkel worden aangeboden.
Er is ook een duidelijk verschil in smaak en prijs.De noordzeegarnalen zijn namelijk redelijk duur!

De Noordzeegarnaal wordt vooral aangetroffen op zand en zandslikbodems, ze komen voor langs de kusten van geheel West-Europa en de Middelandse zee, in ondiepe kustwateren.
's Zomers dichtbij de kust, waar de zon het water op temperatuur heeft gebracht.
In de wintermaanden verder de zee in, in gebieden die nog niet zijn afgekoeld.
Overdag graaft de garnaal zich in, alleen de ogen en antennes steken uit het zand.
's Nachts krijgen ze een donkere schutkleur en gaan ze op zoek naar voedsel (algen, slakjes en allerlei plantaardig voedsel).
De wijfjes leggen twee Š drie keer per jaar enkele duizenden eitjes, deze dragen ze gedurende een paar maanden mee aan het achterlijf. Garnalen worden het hele jaar door gevangen, met duidelijke pieken in april/mei en in de herfstmaanden. De garnalenstand verschilt van jaar tot jaar en soms ook van seizoen tot seizoen. HA-62 (Foto: Willem Toering)

Die variatie kan zowel een natuurlijke als een menselijke oorzaak (overbevissing) hebben. Ook speelt de aanwezigheid van predactoren (zoals kabeljauw, wijting en schar), de watertemperatuur en het voedselaanbod mee.

De visserij op Noordzeegarnaal gebeurt met kotters die zijn uitgerust met zogenaamde boomkornetten; netten die naast de kotter worden voortgesleept.

In de netten komen ook vele andere organismen zoals kleine garnalen, jonge platvis en krabben.
Daarom beschikken de meeste kotters tegenwoordig over speciale apparatuur, waarmee de gehele bijvangst weer levend overboord kan worden gezet.

Direct nadat de garnalen aan dek zijn gebracht worden ze gekookt, waardoor ze de bekende roze kleur en gekromde vorm krijgen.


Aan boord worden de garnalen direct gewassen, gekookt en gekoeld. Een garnalenkotter is altijd gemakkelijk te herkennen aan de grote kookpot op het dek. Bij aankomst op de afslag worden de garnalen gekeurd, gezeefd, gewogen en direct via de klok geveild. Vervolgens gaan de garnalen naar de pelateliers of pelmachines.
Het pelproces is bewerkelijk.
De Hollandse garnaal is klein en daarom heel moeilijk machinaal te pellen. Het handmatig pellen is daarentegen in ons land, vanwege de hoge loonkosten, veel te kostbaar. Slechts op bescheiden schaal worden hier in pelateliers garnalen handmatig gepeld. De Nederlandse garnalensector heeft daarom in lage loonlanden, zoals Polen en Marokko pelateliers opgezet. Hier worden de garnalen volgens de strenge Nederlandse normen gepeld.

 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.