Start
Omhoog

  Bevers 

 

grootte: 75-100 cm
gewicht: 11 - 30kg

 

Een beverfamilie

Een bever-mannetje en een bevervrouwtje bouwen samen een burcht. In de burcht worden de kleine bevers geboren. Soms twee of drie, of soms wel vier tegelijk. Ze hebben al een vacht en hun ogen zijn open. Ze drinken melk bij hun moeder. Het mannetje mag niet in de burcht komen zolang de jonge bevers nog melk bij hun moeder drinken. Het mannetje maakt voor zichzelf een leger. Een leger is een slaapplaats veilig onder de struiken. Het is een ondiepe kuil, waarin het mannetje slaapt. Als een mannetje en een vrouwtje elkaar gevonden hebben, blijven ze hun hele leven bij elkaar. Bevers slapen overdag. Als het ‘s avonds donker word ,worden de bevers wakker. Vader-bever gaat naar de burcht. Samen met moederbever gaat hij voedsel zoeken. Om de beurt knagen ze aan de boom. Net zo lang tot de boom omvalt. Dan knagen ze samen de takken af. Ze eten wat en slepen daarna een paar takken naar de burcht. Moederbever gaat de burcht in. De kinderen gaan dan drinken. Vader-bever sleept de takken naar het dak van de burcht.

Hij kijkt of het luchtgat nog open is. Hij neemt ook takken mee voor moederbever. Misschien heeft zij nog wat nodig om nieuwe houtspaanders te maken. Als de jonge bevers zes weken oud zijn, mogen ze voor het eerst naar buiten. Ze kunnen meteen onder water zwemmen. Als de jongen geen melk meer drinken, is het al bijna herfst. De winter en het hele volgende jaar wonen de jonge bevers in de burcht. Bij hun vader en moeder. In de lente krijgt moederbever weer nieuwe kleintjes. Nu worden vader-beveren de jonge bevers van vorig jaar het nest uit gejaagd. De jonge bevers maken net als hun vader een eigen leger. ‘s Avonds zoeken zij hun ouders weer op. Zij helpen met het groot brengen van de kleintjes en bij het stevig houden van de beverburcht. Ze bouwen ook dammen, als die nodig zijn. Als de bevers twee jaar oud zijn, mogen ze niet meer in de familie-burcht wonen. Ze gaan op naar hun eigen territorium. Territorium is een gebied waar een dier de baas is. Hij bewaakt dit gebieden haalt zijn eten er vandaan. 

 

 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciële basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.